Discussion:
Who has English version of install guide for OS/390 2.10 AD
(too old to reply)
chaihua73
2004-05-07 23:15:15 UTC
Permalink
OS/390 2.10 AD CD-Roms

Installatie en gebruik van AD CD-Roms onder Hercules op compressed
DASDVersie 3.0Inhoudsopgave

OS/390 2.10 AD CD-Roms 1
Inhoudsopgave 2
Beschrijving van het systeem 4
Inhoud van de cd-set 5
Welke produkten bevat het ad/cd systeem 6
Installatie 8
Inleiding 8
Stappenplan 9
Eerste maal opstarten, aanmaken shadow files 11
Inleiding 11
Stappenplan 11
Opstarten van OS/390 12
Inleiding 12
Opstarten 12
replies 14
Afsluiten van OS/390 15
Inleiding 15
Afstoppen 16
OS/390 en de TCP/IP connectie 17
inleiding 17
het plaatje 18
stappenplan OS/390 in je netwerk 19
hij doet het niet 23
wijzigen hostname en ip-adres OS/390 23
diverse tcp/ip defaults 24
de inhoud van TCPIP.TCPIP.DATA 24
hardware definities in TCPIP.PROFILE.TCPIP 24
de defaults in /etc/resolve.conf 25
stappenplan 25
Users en TSO logon procedures 27
Userid's 27
TSO logon procedures 29
TSO logon en het Basis Systeem 30
Printen onder OS/390 32
Printerdefinitie in Hercules 32
Outputclasses 33
Opnemen in JES2 33
System Administration 35
meer dasd volumes 35
naamgevingstandaard 36
de sizing van de dasd 36
stappenplan 38
de uiteindelijke VATLST00 en Hercules.cnf 40
een nieuwe usercatalog 41
sneller ipl-en 42
racf list of groups en enhanced generic naming 42
nieuwe user en groep in racf 43
diverse voorbeeld jcl 44
ZZSA, een standalone editor 45
Probleempjes met de webserver 46
de webserver start niet 46
verplicht inloggen met je racf userid/password 46
Tasid 48
De installatie 49
Open Source Software for zOS and OS390 51
OS/390 en SAMBA 54


Beschrijving van het systeem


Dit document beschrijft de installatie van een volledig werkend
OS/390 versie 2.10 systeem inclusief subsystemen.

Installatie is vanaf een cdrom-set van 7 cd's waarop een compleet
werkend AD/CD systeem is gezet in de vorm van Hercules compressed
dasd met ondersteuning van Hercules Shadow files.

Als basis voor deze cd-set diende een installatie van de officiele
AD/CD-ROM die vervolgens voor alle mogelijke IPL's een cold start
doorlopen heeft. Deze cold start zijn noodzakelijk (CLPA en coldstart
Jes2) om vervolgens warm starts te kunnen uitvoeren.
Verder is er op de basis installatie geen enkele wijziging uitgevoerd
zodat je tijdens IPL nog steeds de melding "logrec dataset is
full…..,dsn=sys1.logrec", zoals je deze bij de officiele ook krijgt.
Daarna zijn alle twaalf volumes met behulp van ckd2cckd compressed
naar Hercules cckd files, ofwel Hercules compressed dasd.

Verder bevat de set Hercules 2.15 en alle benodigde scripts en
configuratie-files om direct te kunnen opstarten.

Als bonus bevat de set een direct werkende versie van ZZSA, een stand-
alone editor waarmee het mogelijk is om data op een volume te
wijzigen zonder dat het systeem ge-ipl-ed is. Handig als je een
foutje hebt gemaakt en je kunt niet meer ipl-en.

Voordeel van deze set is dat je binnen dertig minuten een draaiend
(installatie én ipl) OS/390 systeem hebt in een partitie van 4-5 GB
in plaats van de vele uren en 42 GB die je voor de standaard
installatie nodig hebt.

Een ander voordeel van deze set is dat het gebruik maakt van base-
files die je van de cd-rom kopieert en die nooit zullen wijzigen en
zogenaamde shadow files, die de wijzigingen op de dasd bevatten en
die je als een soort incremental datasets/backups kunt zien. De
shadow files blijven redelijk klein, in de orde van grootte van
enkele MB's.

Een minimaal draaiend systeem, basis OS/390 zonder IMS, CICS,
Webspere, MQ of DB2 heeft een partitie nodig van ongeveer 1.5
Gigabyte. Een volledig uitgerust systeem met alle subsystemen
geinstalleerd inclusief dlib's heeft een partitie nodig van ongeveer
4.5 Gigabyte. Als tijdens het draaien of opstarten van OS/390 het
systeem lijkt te hangen kan dat komen doordat er niet voldoende
ruimte (schijf en/of memory) aanwezig is.

Voor de volledigheid, alle systemen zijn reeds geconfigureerd en
direct bruikbaar.

Alle docs/info in dit document is wel ergens vandaan gerausd….van de
Hercules site, van newsgroups, van de IBM AD/CD site, uit RedBooks…en
soms iets van mezelf J

Inhoud van de cd-setDe cd-set bestaat uit zeven cd's met de volgende inhoud:device volume size
content

CD-1 A80 OS39RA 447 MB
sysres-1
A82 OS39M1 89 MB
catalog, parmlib

CD-2 A81 OS3RAA 413 MB
sysres-2
A83 OS39PA 263 MB db2

CD-3 A87 OS39HA 302 MB hfs
A89 OS3PAB 66 MB ims
A84 OS3PAA 128 MB cics

CD-4 A8A OS3PAC 270 MB
websphere-1
A8B OS3PAD 290 MB
websphere-2

CD-5 A85 OS39DA 673 MB dlib
vol-1

CD-6 A86 OS3DAA 644 MB dlib
vol-2

CD-7 A88 OS3DAB 449 MB dlib
vol-3Om te kunnen ipl-en heb je minstens de volumes A80 + A81 + A82 + A87
nodig. Dit is tevens het OS/390 basis systeem.


De dlib-volumes zijn niet echt nodig, tenzij je maintenance wilt gaan
aanbrengen (ptf's, upgrades).


CD-1 bevat verder de diverse configuratie files plus ZZSA.


De cd's zijn zowel onder Windows als onder Linux te lezen. Onder
Linux zijn ook de file attributes herkenbaar.


Welke produkten bevat het ad/cd systeem


Installatie
Inleiding


Heel erg belangrijk is het volgende…..de cd-set bevat Hercules
compressed files en dienen samen met zogenaamde Hercules shadow files
te worden gebruikt. Het gebruik van shadow files is niet verplicht,
maar wordt sterk aangeraden. Zie de Hercules dokumentatie voor
details.


In het kort komt het hierop neer….de files op de cd-set zijn
zogenaamde base-files…zie ze als een snapshot van een zojuist
geïnstalleerd en cold-started OS/390 systeem. Als je deze base- files
intact laat en alleen wijzigingen op de shadow files uitvoert, heb je
altijd een zeer snelle mogelijkheid om terug te keren naar je start
situatie.
Je delete gewoon de shadow files en je bent weer terug bij af.
Hercules ondersteunt meerdere versies van shadow files en zo kun je
de base files zien als een soort full image copy en de shadow files
als incrementals.


Maar….!!!…Hercules bepaalt bij het opstarten of hij gebruik zal gaan
maken van shadow files, er is géén parameter voor……


De trigger voor Hercules is…..zijn de base files te opnenen voor
write access….zo ja, dan gaat Hercules gewoon de base files
bijwerken….zo nee, dan legt Hercules shadow files aan en gaat die
gebruiken.


Stelregel 1….zeer belangrijk….draai Hercules, dus OS/390 nooit als
root…..


Onder root kun je overal bij, dus ook al zijn de base-files read-
only, dan toch worden ze gewoon beschreven en komen er geen shadow
files.


Stappenplan


De installatie zal niet meer dan een kwartiertje vergen, dan kun je
al voor de eerste maal je OS/390 ipl-en.· Zorg voor een draaiende Linux versie 7.x
Voor hercules en OS/390 is een basis installatie van Linux voldoende.
Hiermee kun je later vanuit dezélfde footprint vanuit Linux naar
OS/390 pingen, ftp-en, webrowsen en zo meer, maar niet vanuit een
andere pc !!. Wil je dit wel, dan zul je de S.uS.e. netwerk- en
server configuratie (zie loadconfiguration optie onder Yast) moeten
installeren.
Bij de basis installatie van Linux wordt niet de x3270 applicatie mee-
geinstalleerd. Installeer deze eventueel zelf via Yast, x3270 zit in
package xap (X-Windows applications).


· Bepaal wat je wilt gaan draaien en bereken hoeveel ruimte je
nodig hebt. Een basis systeem van A80 + A81 + A82 + A87 neemt zo'n
1.2 GB aan ruimte in beslag.
Maak dan een partitie van 1.5 à 2 GB om ook de shadow files te kunnen
plaatsen.

Voor een compleet systeem zit je vast aan een partitie van 4.5 GB.
Denk eraan, de dlibs zijn niet persé nodig, en misschien ook
websphere niet. Scheelt een heleboel aan ruimte. Heb je ruimte zat,
pak dan alles, dan mis je niets.


· Het mooiste is het om een (primary of extended) partitie te
reserveren voor OS/390.
Als je dit doet, geef deze partitie dan het mountpoint /OS390.


· Wil je dit niet, maak dan onder root een directory aan met de
naam /OS390


· Onder root, leg een user p390 aan (gemakkelijk via Yast)


· Onder root, leg een groep p390 aan, maak de user p390 member
van deze groep· Onder root, copy de benodigde bestanden van de cd's naar
directory /OS390.

Copy met behoud van de attributes (commando cp –pRv /cdrom/* /os390).

Copy altijd alle bestanden van CD-1 naar de directory /OS390. Deze
eerste cd bevat twee volumes die je toch altijd nodig hebt plus alle
configuratiebestanden plus Hercules zelf (de binary, Hercules is dus
direct uitvoerbaar) plus ZZSA.

Zorg ervoor dat je óók de empty directory shadows naar /os390/shadows
kopieert. Deze directory is noodzakelijk omdat daar de shadow files
geplaatst gaan worden.


· onder root, maak p390 eigenaar van het geheel….

chown p390:p390 /os390


· Als je NIET alle cd's gekopieerd hebt omdat je enkele volumes
niet nodig hebt of als je geen 4.5 GB aan ruimte hebt, dan dien je in
het Hercules configuratie bestand de niet gekopieerde volumes uit te
sterren.

Gebruik je favoriete editor (bijvoorbeeld mc) en onder root pas het
Hercules configuratiebestand /OS390/hercules.cnf aan.


· De cd-set bevat bestanden in Unix formaat, met de attributes
reeds goed gezet.
Check of alle OS3* bestanden root als owner en group-owner hebben en
dat deze read-only zijn (attributes –r—r—r--).

Check de attributes van /os390/shadows. Deze moet als owner p390 en
als group owner p390 hebben. Moet eigenlijk al goed staan.


· In de Hercules configuration file hercules.cnf staat een
parameter die aangeeft hoeveel main storage er beschikbaar is.
Default staat deze op 256 MB. Heb je minder tot je beschikking, pas
dan de parameter MAINSIZE aan. Doe je dit niet, dan hangt de pc
tijdens de ipl.


· Einde installatie, als je alle twaalf OS/390 volumes gaat
gebruiken is het eigenlijk niet veel meer dan alle cd's kopieren naar
de /os390 directory.
p.s: alle volumes zijn non-sms managed !!Ps: De Hercules binary staat ook op CD-1 en kan direct uitgevoerd
worden. Voor de volledigheid (zie verder) staat de Hercules-2.15-
1.i686.rpm ook op CD-1.

Eerste maal opstarten, aanmaken shadow files


Inleiding

Om te zien of alles juist in je Linux directory terechtgekomen is, én
om de aanmaak van de shadow files te kontroleren, gaan we Hercules
een keertje opstarten.

Hercules herkent de base files als compressed volumes en zal de
attributes van deze bestanden kontroleren. Voor iedere read-only base
file zal Hercules een shadow file gaan gebruiken. Is deze shadow file
er nog niet, dan zal Hercules er eentje aanmaken.
Dus door alleen Hercules even op te starten en direct weer af te
sluiten kunnen we zien of we een goed compressed volumes systeem
hebben.


Stappenplan

· log aan onder p390…NIET onder root


· ga naar /os390 en voer uit: hercules

Hercules verwerkt het configuratiebestand, alloceert de base files,
herkent het compressed formaat en legt shadow files aan.
Ook zie je de versie van Hercules, versie 2.15


· Stop direct weer Hercules (commando exit) en ga naar de
directory /os390/shadows.

Hier moeten nu twaalf (of minder als je niet alle volumes restored
hebt) shadow files gealloceerd zijn. Check of deze owner p390 en
group p390 hebben.

Zo niet, dan is er iets mis met je configuratie…óf je draait onder
root óf de base files zijn op de een of andere manier niet read-only
voor p390. Dit kan zijn omdat de attributes van de base files niet –r—
r—r—zijn of omdat de owner dan wel group gerelateerd zijn aan de user
p390.


· Is alles Ok, dan kunnen we OS/390 gaan opstarten, of
beter….gaan ipl-en……


Opstarten van OS/390

Inleiding

Het ipl-en van OS/390 onder Hercules is een viertrapsraket….

1. zet de juiste loadparm in het Hercules configuratiebestand…
default is het iplen van het basis systeem.

2. start Hercules

3. start enkele terminal sessies

4. ipl OS/390

Dit is de meest veilige methode, de stappen 2-3-4 kunnen ook in een
iets andere volgorde uitgevoerd worden, maar dat maakt het allemaal
iets ingewikkelder…..

Opstarten

· log aan onder p390…NIET onder root

· bepaal wat voor soort ipl je wilt, default is het basis
systeem zónder ims, cics, mq, db2

Wil je een andere ipl, ga met behulp van een editor (bijvoorbeeld mc)
naar het hercules configuratiebestand en zoek naar het deel met de
loadparm statements. Uncomment de loadparm van je gewenste ipl, en
comment de overige loadparm statements. That's all……ps..alle
coldstart zijn al een keer uitgevoerd..!!!…..

· ga naar /os390 en voer uit: hercules

nog even niet verder gaan….

· via <ALT><F2> start een nieuwe sessie, login als p390 en
start KDE (of Gnome J)

· Onder KDE, start een terminal (shell)-sessie en voer daarin
uit…:

cd /os390
terminals.sh

Dit start een aantal (vijftal) xterm 3270 model-2 sessies waarvan er
één dadelijk als console zal gaan optreden (device 700) en de andere
als TSO buis (device 701 t/m 704). Uitvoeren van member model4.sh in
plaats van member terminals.sh levert, niet echt verrassend, model-4
sessies op.
Je ziet aan de message dat er al een connectie met Hercules is.

· Via <CTRL><ALT><F8> en vervolgens <ALT><F1> weer terug naar
Hercules.

· Nu IPL-en….geef het commando

ipl 0a80

· Weer terug naar je KDE sessie (via <CTRL><ALT><F7> en let
op je terminal sessie met devicenummer 700.

Dit komt op als console en je krijgt de eerste (en waarschijnlijk
tijdens de ipl enige (zie verder) ) uitstaande reply op de GMT/local
time

voer in R 00,U

Komt het console niet op, dan probleem….er is nog geen VTAM of
zoiets, je hang local….probleem kan van alles zijn…..ga naar Hercules
en (eventueel stop de ipl via het commando STOP en) check de messages
die je onder Hercules ziet….

· Tijdens de ipl krijg je de melding dat de sys1.logrec vol
zit….dit is standaard bij het AD/CD systeem.
Op te lossen (als je dat nodig vindt) door later, onder TSO het
volgende jobje uit te voeren….

// EXEC PGM=IFCEREP1,PARM='CARD'
//SERLOG DD DSN=SYS1.LOGREC,DISP=OLD
//ACCDEV DD DUMMY
//EREPPT DD SYSOUT=*
//TOURIST DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
SYSUM
ACC=Y
ZERO=Y

Maar echt nodig is dit niet, of je moet je ergeren aan de melding.
Onder een gesimuleerde OS/390 onder Linux onder Hercules zijn de
messages in de sys1.logrec niet echt interessant.

· Na enkele minuten komen de overige vier terminal sessies met
het welkomsscherm van Vtam…..teken dat Vtam werkt….

Nog even NIET aanloggen, TSO is nog niet beschikbaar….

Let op het console totdat je ziet TCAS accepting logons... Dan kun je
aanloggen…· Je kunt nu aanloggen, gebruik user p390 met password p390

en je bent binnen….tenzij je een basis systeem ge-ipl-ed hebt, zie
dan de paragraaf TSO logon en het Basis Systeem.

Op het "ISPF welkomsscherm" zie je welke andere users met hun
passwords je kunt gebruiken.


replies

De reply op de GMT/local time is meestal de enige reply tijdens de
ipl waarop je moet antwoorden voordat de ipl verder gaat.

Daarnaast kunnen er nog wel één of twee andere replies
uitstaan….bijvoorbeeld


óf…..


Afsluiten van OS/390


Inleiding


Afhankelijk van de loadparm, dus eigenlijk van welke subsystemen er
opgestart zijn, kun je een meegeleverde procedure starten die de zaak
voor je afbouwt…..je kunt natuurlijk ook alles handmatig doen, maar
gemak dient de mens….


Er zijn drie procedures (met bijbehorende parmlibscripts)……


1. SHUTDOWN ipl's CS, 00

2. SHUTDB ipl's DC, DB, CC, CW, 2C,
2W, IC, IW, DI

3. SHUTALL ipl's AC, AW


De meest krachtige, SHUTALL, kan óók zonder gevaar/problemen gebruikt
worden bij een `mindere' ipl….de gegenereerde stop/cancel commando's
zullen dan af en toe een foutje geven omdat het betreffende systeem
niet opgestart is, maar dat is alles…..


De scripts hebben een paar foutjes….en om te laten zien dat deze cd-
set echt een standaard ad/cd systeem bevat, heb ik ze erin laten
zitten ;-)


1. SHUTDB probeert een C IMWEBSRV in plaats van een P HTTPD1

2. SHUTALL probeert het CICS systeem genaamd CICS af te sluiten,
dit systeem heet echter CICSA
Een snelle oplossing is het cancellen van CICSAAfstoppen

· Natuurlijk uit TSO, anders krijg je daar later wel een reply
op het console voor.

· Start je afsluitprocedure…bijvoorbeeld via het console

s shutall

· Dit duurt even….denk aan cics/cicsa….en imsirlm wil er ook
niet altijd uit…

· Check met d a,l hoever je bent…..op een gegeven moment zitten
er alleen JES2 en DLF nog in.

$PJES2

en Jes2 plus initiators vliegen eruit.

· Vanaf console

Z EOD (write statistics)
QUIESCE (flush buffers)

en je bent klaar

· Terug naar Hercules, bekijk even de messages en exit.OS/390 en de TCP/IP connectie
inleiding

Zodra je OS/390 ge-ipl-ed hebt, kun je vanaf je Linux systeem de
OS/390 via telnet en x3270 benaderen, maar daarmee houdt het wel op.

Het blijkt het onmogelijk om de OS/390 vanaf een andere pc te
benaderen….….en eigenlijk wil je wel telnetten of ftp-en vanaf een
andere pc om wat bestanden uit te kunnen wisselen. Want hoewel de
x3270 send- en receive, en de OS/390 IND$FILE ondersteunen, is dat
eigenlijk een pain-in-the-ass en wil je gewoon ftp-en.
En denk eens aan een terminal-emulatie programma als QWS3270Plus, die
vele malen beter werkt als x3270…..en aan client/server applicaties
(DB2 Control Center, QMF for Windows,…..). Kortom, hoe krijg je een
TCP/IP verbinding van je pc-tje met OS/390.

Alles wat hierna verteld wordt is terug te vinden in files op het
internet, er is niets geheimzinnigs aan en het is al vele malen
gedocumenteerd. Kijk maar eens op de Hercules-site, daar vind je
eigenlijk dit hele verhaal inclusief het plaatje. Ik heb het hier
opgenomen omdat dit document een basis installatie beschrijft en
daarin mag het opzetten van een TCP/IP verbinding niet ontbreken.

Nu is de OS/390 wel degelijk ingericht voor een TCP/IP netwerk, het
heeft een ip-adres en een hostname, CTC-links zijn al gedefinieerd.
Wat ontbreekt is een link met je netwerk….

Want waarom werkt het niet…..heel eenvoudig, je Linux systeem heeft
een netwerkkaart met daarop een ip-adres geconfigureerd, en van die
netwerkkaart heeft Hercules geen weet, hij kan er niet bij, dus laat
staan dat een OS onder Hercules daar bij kan.

Gelukkig is er op het internet een oplossing te vinden…..er wordt een
virtuele link gedefinieerd tussen de ip-stack van OS/390 en de ip-
stack van Linux en Linux wordt als router ingezet. Zorg er vervolgens
voor dat je client de Linux als gateway ziet en je kunt de OS/390 via
TCP/IP benaderen.

Als de verbinding er eenmaal is, dan begin je je al snel te ergeren
aan de configuratie op de OS/390…want zoals ik al vertelde, op de
OS/390 is de gehele TCP/IP configuratie al aanwezig…echter….met niet
echt bruikbare settings…..wat denk je van een ip-adres dat niet in
het private domein ligt……OS/390 gebruikt iets als 9.x.x.x en dat is
niet echt handig.
Daarnaast zijn er diverse links naar IBM-sites en de hostname is ook
niet echt je van het.

We gaan dus twee dingen doen…allereerst zorgen dat we de OS/390 in
ons netwerk krijgen en daarna (maar dat moet je zelf weten…want alles
werkt toch wel) gaan we de OS/390 een "normaal" ip-adres geven in het
bereik 192.168.x.x

Belangrijk: Je linux dient wél als netwerkserver geinstalleerd te
zijn, zie de default configuraties onde Yast…(draait Apache (zie
verder), dan zit je meestal wel goed)…..


het plaatje

Je kent het wel…een plaatje zegt meer dan…….dus hier is hetgene dat
we gaan configureren….

Zie het volgende plaatje…

· (stel) je linux systeem heeft een ip-adres van 10.0.0.1

· we definieren een interne, virtuele point-to-point
verbinding, een tunnel, met twee uiteinden met ieder zijn eigen ip-
adres dat ánders is dan het echte netwerkadres dat Linux gebruikt.

· in Hercules nemen we een device-type 3088 op, een channel-to-
channel adapter. Hierdoor ziet OS/390 de dev/net/tun als een CTCA.
Vanuit Hercules lijkt dit een character-device.

· Linux ziet de tun0 als een virtual network interface.stappenplan OS/390 in je netwerk


· allereerst, zorg ervoor dat de Linux kernel source
geïnstalleerd is. Let daarbij op dat je het juiste package
installeert….vaak bevat een distributie wel drie verschillende kernel
sources. In het geval van SuSe 7.3 met kernel 2.4.10-4GB gaat het om
package Kernel-source in de serie d. Doe je dit niet, dan gaat
de ./configure. zie een paar stappen verderop in dit plan, fout.


· en helaas….je zult nu Hercules echt moeten installeren. Tot
nu toe kon je werken met de binary die op de cd stond en die
in /OS390 terechtkwam, nu heb je ook de binary hercifc nodig.

Installeer Hercules onder root via

rpm –Uvh /os390/rpm/hercules-2.15-1.i686.rpm


· download de tunneling device driver.
Heb je de CD-1 versie 2, dan staat de versie 1.1 tar
in /os390/tuntapdriver/downloads/versie1.1/source en ben je klaar,
anders moet je de driver downloaden vanaf

http://vtun.sourceforge.net/tun


· ga naar directory /usr/lib

en onder root pak de tar uit….

tar –xvzf /os390/tuntapdriver/downloads/versie1.1/source/tun-
1.1.tar.gz

het resultaat staat in de directory /usr/lib/tun-1.1


· ga naar de directory /usr/lib/tun-1.1

en onder root voer het volgende uit….

./configure

make

make install


Gaat de ./configure fout met vage meldingen over /usr/src/linux,
vergewis je ervan dat je kernel (binary) overeenkomt met je source:
check of je de goede kernel-source geinstalleerd hebt (installeer
nogmaals !!) en check via het commando uname –a dat die source
overeenkomt met de kernel….eventueel (paardenmiddel) installeer je
via Yast en optie SystemAdministration en optie Kernel en boot
configuration de kernel opnieuw.

Alles Ok…dan vind je nu in /dev/net/ de tun driver
Kom je er niet uit, lees dan de diverse docs in
de /os390/tuntapdriver directory· We draaien Hercules en OS/390 onder user p390 en niet onder
root, dus geef p390 rechten om de driver te gebruiken, voer uit onder
root…

chgrp p390 /dev/net/tun*

chmod g+w /dev/net/tun*

chmod o-r /dev/net/tun*


nog steeds onder root…..check of module te laden is….

modprobe tun

lsmod | less (je moet nu ergens de driver
gelist zien)· in het configuratie-bestand van Hercules dien je per CTC twee
3088 (CTCA) devices op te nemen…één met een even en één met een
oneven device nummer.

In het meegeleverde Hercules configuratie bestand vind je reeds vier
3088 definities…..twee voor een definitie waarbij adressen in de
range 9.x.x.x gebruikt worden, dus dan hoef je in OS/390 verder niets
te wijzigen…..en twee definities in de range 192.x.x.x voor als je
adressen in het private domain wilt gebruiken.

Je dient de aangebrachte definities van commentaar te halen. Je kunt
dit rustig voor alle vier de definities doen.

Je krijgt dan het volgende…

0e20 3088 ctci /dev/net/tun 1492 192.168.1.1 192.168.1.2
255.255.255.255
0e21 3088 ctci /dev/net/tun 1492 192.168.1.1 192.168.1.2
255.255.255.255
0e22 3088 ctci /dev/net/tun 1492 9.24.71.14 9.24.71.13
255.255.255.255
0e23 3088 ctci /dev/net/tun 1492 9.24.71.14 9.24.71.13
255.255.255.255

device nummer device type ctc via ip tunneling device
mtu size ip adres aan de Hercules kant van de tunnel
ip adres aan de Linux kant van de tunnel netmast
0E20 3088 ctci /dev/net/tun 1492 192.168.1.1
192.168.1.2 255.255.255.255
0E21 3088 ctci /dev/net/tun 1492 192.168.1.1
192.168.1.2 255.255.255.255
0E22 3088 ctci /dev/net/tun 1492 9.24.71.14
9.24.71.13 255.255.255.255
0E23 3088 ctci /dev/net/tun 1492 9.24.71.14
9.24.71.13 255.255.255.255


Het ip-adres aan de Hercules kant van de tunnel is tevens het home ip-
adres van OS/390. De devices 0E22 en 0E23 zijn de defaults in het
AD/CD systeem.

· als Hercules tijdens het opstarten een 3088 device
detecteert, dan roept hij onder de motorkap het module hercifc aan,
het module dat je via de install-rpm van Hercules zojuist
geinstalleerd hebt.

Dit module configureert het tun-device onder Linux waarvoor hij root-
autorisatie nodig heeft…maar we willen onder p390 draaien….dus wat te
doen…

Zou je nu onder p390 Hercules opstarten, dan krijg je de volgende
foutmeldingen…


Oplossing…laat hercifc met het set-user bitje op root draaien….

onder root cd /usr/bin

chmod +s /usr/bin/hercifc


· kontroleer of het werkt…onder p390 , start Hercules gewoon op…

De 3088 devices, de ctca links moeten nu geopend worden.

Krijg je een error "….no such device…" dan kan dit veroorzaakt worden
door het feit dat de device driver nog niet geladen is. Op dit moment
laadt Linux nog niet automatisch de tun-driver (zie verder), dus je
zult deze nog even handmatig moeten laden (onder root uitvoeren
modprobe tun)

Onder Hercules, geef een devlist en je moet de vier 3088-devices
zien.

· het is niet echt handig om iedere keer de modprobe tun te
moeten geven. Om te zorgen dat Linux de driver automatisch laadt,
passen we /etc/modules.conf aan.

onder root….voeg het volgende toe….(waar in het module is niet echt
belangrijk)…

voor kernel 2.2

alias char-major-90 tun

voor kernel 2.4

alias char-major-10-200 tun

· ip-forwarding is noodzakelijk als je gebruik gaat maken van
masquerading of routing. En omdat we het Linux systeem als router
gaan inzetten…hoe kan je anders dat OS/390 systeem vinden, moeten we
ip-forwarding aanzetten.

Niet echt ingewikkeld, onder YAST, optie SystemAdministration,
optie Change Configuration File wijzig de environment variabele IP-
FORWARD. Zet deze op yes

NB. de kernel routing tabel is al door hercifc aangepast, geef onder
root maar eens de commando's route en ifconfig


· In de client die je gebruikt om bij je Linux systeem met
daarop OS/390 te komen moet je die Linux/OS390 machine als gateway
opnemen.

Is je client een pc-tje met daarop Windows-xx en stel dat het ip-
adres van de Linux/OS390 10.0.0.1 is (zie tekening aan het begin van
dit hoofdstuk), doe als volgt:

start
instellingen
configuratiescherm
netwerk
selecteer TCP/IP > "je netwerkkaart"
selecteer de tab "Gateway"
toevoegen nieuwe gateway 10.0.0.1

werk je vanuit een andere Linux machine…

route add –net 9.24.71.14 gw 10.0.0.1

· That's all


hij doet het niet

Je hebt alle stappen uit "OS390 in je netwerk" uitgevoerd, maar op
geen enkele manier (webbrowser, pingen) lukt het je om de OS/390 HTTP
server te benaderen….pech…

Wat nu….

· is je HTTPD1 server wel gestart, bij een basis-systeem wordt
HFS.WEB niet gemount op /web, zie verder in dit document…..los dat
eerst op….

· is Apache wel gestart…..onder root, voer uit rcapache
status
krijg je iets als…command not found, ga dan eerst maar eens wat
netwerk-componenten installeren…te beginnen met het package apache
uit de serie n.

Krijg je iets als ….unused…., dan zit je beter, probeer de http-
server te starten via
rcapache start. Alles Ok als je iets als ….running….. ziet.

· wil je dat na het opstarten van Linux automatisch de http-
server gestart wordt, dus geen geëmmer met het handmatig moeten
opstarten, regel dit via Yast, SystemAdministration, change
configuration file, zet de omgevingsvariabele START_HTTPD op YES.


wijzigen hostname en ip-adres OS/390

De gebruikte ip-adressen en de hostname zijn niet echt bruikbaar en
zijn gemakkelijk te wijzigen.

Er zijn een paar plaatsen waar je wat settings moet aanpassen…


· dataset tcpip.tcpip.data

· dataset tcpip.profile.tcpip

· /etc/resolve.conf

· /etc/hosts


Eerst maar eens kijken wat er in deze datasets staat….diverse tcp/ip defaults

de inhoud van TCPIP.TCPIP.DATA


; TCPIPJOBNAME describes the name of the non oe TCP/IP started task
address space
; name.
;
TCPIPJOBNAME TCPIP

; HOSTNAME specifies the TCP host name of this system. If not
;
HOSTNAME mvetadcd

; DOMAINORIGIN specifies the domain origin that will be appended to
host names passed
; to the resolver.
;
DOMAINORIGIN svo.dfw.ibm.com

; NSINTERADDR specifies the internet address of the name server.
LOOPBACK (14.0.0.0)
; is the default value (your local name server). If a name server
will not be used, then do not
; code an NSINTERADDR
;
NSINTERADDR 9.24.112.254

DATASETPREFIX TCPIP
ALWAYSWTO YES


hardware definities in TCPIP.PROFILE.TCPIP


DEVICE CTCA1 CTC
E22
LINK CTC1 CTC 1
CTCA1

HOME
;
; ip-address
linkname


9.24.71.14
CTC1

GATEWAY
;
; Direct Routes - Routes that are directly connected to my interfaces.
;
; Network First Hop Link Name Packet Size
Subnet Mask Subnet Value

9 = CTC1
1492 0.255.255.252
0.24.71.12
9.24.71.13 = CTC1 1492
HOST

;
; Indirect Routes - Routes that are reachable through routers on my
; network.
;
; Network First Hop Link Name Packet Size
Subnet Mask Subnet Value
;
DEFAULTNET 9.24.71.13 CTC1 1492 0

; start
device

START CTCA1de defaults in /etc/resolve.conf

TCPIPJobName TCPIP
DomainOrigin s01a.svo.dfw.ibm.com
domain svo.dfw.ibm.com
Datasetprefix TCPIP
HostName s01a
NSINTERADDR 9.24.112.254
Messagecase mixed
ALWAYSWTO YESEr is (in het default systeem) géén /etc/hostsstappenplan

· het editen van tcpip.tcpip.data zal je een beetje tegenvallen
want deze dataset hangt aan de stc's tcpip, portmap en nfss en aan…en
aan…..

dus die gaan we eerste even neerhalen…vanaf console…

p tcpip down gaan tcpip, portmap, ftp en httpd1 (en
meer…)
p nfss
c nfss ja, een cancel er achteraan
p nfsc

Doe je dit remote, vanaf een andere pc….dan kun je lachen…ineens doet
je terminal het niet meer….gek hè J
· Ok, editen (eers effe saven natuurlijk)….van de
tcpip.tcpip.data

Als je naar de defaults kijkt, dan zal het je niet moeilijk zijn de
juiste parms te wijzigen….probeer eens…

HOSTNAME mvs
DOMAINORIGIN eigen.netwerk
;NSINTERADDR (this is a comment J)
· edit van de tcipi.profile.tcpip

bekijk de tabelletjes in dit document….

oud nieuw
0E22 0E20
0E23 0E21
9.24.71.13 192.168.1.2
9.24.71.14 192.168.1.1

Dus pas aan…

DEVICE CTCA1 CTC E20

HOME
192.168.1.1 CTC1

GATEWAY
;network firsthop linkname packetsize
subnetmask
192.168.1.2 = CTC1 1492 HOST
(dus verwijder regel "9 = CTC1 1492 0.255.255.252
0.24.71.12" )

DEFAULTNET 192.168.1.2 CTC1 1492 0

· edit /etc/resolve.conf

DomainOrigin mvs.eigen.netwerk
domain eigen.netwerk
HostName mvs
verwijder NSINTERADDR


· heb je géén eigen nameserver, creëer dan /etc/hosts met de
inhoud

192.168.1.1 mvs.eigen.netwerk


· reboot je Linux pc

· je kunt nu via 192.168.1.1 of via mvs.eigen.netwerk of via
wat je ook gekozen hebt je OS/390 bereiken.

Zeer opvallend is dat remote ftp-en véél en véél sneller een
connectie heeft opgezet dan met de 9.x.x.x-range het geval
was….scheelt echt enorm.Users en TSO logon procedures

Het ad/cd systeem kent diverse users en tso logon procedures…

Bijvoorbeeld..

Userid's

Passwords zijn gelijk aan de default group.TSO logon procedures

TSO logon en het Basis Systeem

Bij een basis systeem gebruik je de volumes A80, A81, A82 en A87. Als
je aan TSO probeert aan te loggen met user p390, dan gebruikt diens
TSO logonprocedure DBSPROC bestanden die op andere volumes staan. Je
merkt dit aan het feit dan je logon blijft hangen en dat er een reply
op het console voor unit A83 uitstaat.

Je kunt in plaats van DBSPROC de TSO aanlogprocedure ISPFLITE
gebruiken. Hiermee lukt het wel om aan te loggen.

Probleem is echter, dat er in deze logonprocedure een foutje
zit…..probeer maar eens via optie M SDSF op te starten..lukt niet…

Weer een bewijs dat je met het standaard AD/CD systeem werkt.. J

Oplossing(en):

1. installeer het volledige (eventueel zonder dlibs) systeem

2. gebruik de oude manier, optie 3.8, de Outlist utility

leg een nieuwe TSO logon procedure aan onder een zelf gekozen naam,
bijvoorbeeld TSOLG00, plaats deze in de SYS1.TSOPROC
en vervolgens, geef de volgende RACF commando's….

RDEF TSOPROC TSOLG00 UACC(READ)
SETROPTS RACLIST(TSOPROC) REFRESH

3. pas de ISPFLITE procedure aan, gebruik de procedure hierboven
als voorbeeld.
ps: de belangrijkste/krachtigste users zijn p390 en ibmuser. Gebruik
ibmuser als Racf in puin ligt.


Printen onder OS/390


Natuurlijk zou het leuk zijn als je ook zou kunnen printen onder
OS/390, ik bedoel, spooled output ook daadwerkelijk op papier zien.

Nu is het zo dat onder de standaard installatie van de AD/CD-set er
geen printers gedefinieerd zijn, dus dat zullen we dus zelf moeten
doen. Gelukkig is dit heel simpel.

Printen onder OS/390 is eigenlijk het routen van de spooled output
naar een device. En als je nu dit device eens eens in Hercules zou
opnemen…..


In het kort komt het hierop neer:

· definieer één of meer printer devices in Hercules

· map deze devices aan gewone Linux files

· bepaal welke output classe(s) je wilt gaan gebruiken

· definieer de printer device(s) in JES2

· re-ipl en je bent klaar.


Als je nu spooled output released, gaat deze naar een file onder
Linux en deze kun je dan later onder Linux printen.


Printerdefinitie in Hercules

De standaard configuratiefile bevat reeds twee definities voor type
1403 line printers. Deze worden ge-emuleerd door ASCII files.

De definities zijn als volgt:

000E 1403 prt00e.txt
000F 1403 prt00f.txt

Oftewel, output spooled naar device 000E komt terecht
in /os390/prt00e.txt.

Eigenlijk hoef je niets aan deze definities te wijzigen.


Outputclasses

De volgende outputclasses zijn reeds gedefinieerd:


Outputclass Eigenschappen
A write print
B write punch
C write print
D write print
H hold print
J write print
K hold print
L write print
O hold print
X hold print
Z dummy hold
5 dummy purge
9 dummy purge

Kies er twee voor je printers, voor het voorbeeld class C en X.

Opnemen in JES2

Definieer de printers, alle JES2 definities staan in het member
JES2PARM in de SYS1.ADCD10.PARMLIB

Pas dit member aan……zoek naar de volgende commentaarregels…

/*PRT(1) WS=(W,R,Q,PMD,LIM/F,T,C,P), */
/* UNIT=000F,CLASS=A,FCB=EX01,DRAIN */


en vervang deze door…


PRT(1) WS=(W,R,Q,PMD,LIM/F,T,C,P),SEP=YES,START=YES,
UNIT=000E,CLASS=C
PRT(2) WS=(W,R,Q,PMD,LIM/F,T,C,P),SEP=YES,START=YES,
UNIT=000F,CLASS=X

(Zie het manual "Jes2 initialization and tuning reference")

Re-ipl nu het systeem (is gemakkelijker dan JES2 "even"stoppen en
starten) en je printers zijn gedefinieerd.

Als er tijdens het wijzigen van JES2PARM iets is misgegaan, dan zul
je dit tijdens de ipl via messages met openstaande replies wel op
gewezen worden…..gewoon doorgaan met de ipl (géén cancel JES2) en de
definities aanpassen.

Na de ipl (géén cold start JES2 noodzakelijk) zie je onder SDSF na
het commande PR het volgende…
Dat is alles…….
System Administration

Eenmaal het systeem draaiende is er al snel de noodzaak dingen aan te
passen of uit te breiden. Hier volgen wat stukjes die ik gebruikt heb
om een meer persoonlijk tintje aan m'n OS/390 te geven.
meer dasd volumes

Het kan handig zijn om je eigen volume te hebben waar je je eigen
spullen op kan zetten.
Of als je weer eens een keer een nieuwe installatie van OS/390 doet,
wil je je eigen aanpassingen weer snel actief hebben. Of je wilt wat
standaards introduceren voordat je systeem een chaos wordt.

Het definieren van een nieuwe DASD is niet spectaculair en in een
kwartiertje (inclusief ipl) gedaan.
In de Hercules documentatie staat goed beschreven hoe dit in z'n werk
gaat, hier volgt een stappenplan om zelf volumes aan je systeem toe
te voegen.

Het ad/cd systeem bevat een overcomplete I/O configuratie waarin al
een groot aantal devices/adressen ingedeeld zijn.


De devices A80-A8B zijn in gebruik door het ad/cd systeem, dus laat
je user-dasd bij bijvoorbeeld A90 beginnen.naamgevingstandaard


Niet zelf verzonnen maar het lijkt me een goed voorstel…….
Doe daar nog iets bij als DB2001 voor een nieuwe versie van DB2 en je
hebt wat structuur in je OS/390.

Je kunt verder kiezen voor een standaard in de adressen en namen,
bijvoorbeeld….


adres volume Hercules datasetnaam compressed volume datasetnaam
shadow datasetnaam
A90 WORK01 WORK01.A90 WORK01.A90C WORK01_1.A90C
A92 USER01 USER01.A92 USER01.A92C USER01_1.A92C
A94 HFS001 HFS001.A94 HFS001.A94C HFS001_1.A94C
A96 VSAM01 VSAM01.A96 VSAM01.A96C VSAM01_1.A96C
A98 DB2001 DB2001.A98 DB2001.A98C DB2001_1.A98Cde sizing van de dasd

De 3390 types hebben een vast aantal cylinders, maar we hebben de
dasd onder Hercules ge-emuleerd en kunnen een grootte zelf kiezen,
vanaf 1 cylinder tot aan het maximum dat voor een bepaald type
ondersteund wordt. OS/390 heeft geen moeite met niet-standaard
waarden, zolang de dasd maar correct geinitialiseerd wordt.Bruikbaar lijken me de volgende waarden…

model aantal cylinders capaciteit
n/a 371 315 MB
n/a 742 630 MB
3390-1 1113 946 MB
3390-2 2226 1.89 GB
3390-3 3339 2.83 GB


Maar……..deze afwijkende waarden werken alleen met ckd-dasd…dus niet
met compressed dasd oftewel cckd-dasd…


Als je een compressed 3390 volume aanlegt van 371 cylinders, dan
worden dat er toch 1113, een `echte' 3390-1.


Kijk maar eens naar de screenshots…..volume WORK01 is een ckd-dasd
van 371 cylinders en volume USER03 is een cckd-dasd van ook 371
cylinders….


Volume . :
WORK01
Command
===>


Unit . . :
3390


Volume Data VTOC Data Free Space Tracks
Cyls
Tracks . : 5,565 Tracks . : 29 Size . . :
5,520 368
%Used . : 0 %Used . . : 1 Largest . :
5,520 368
Trks/Cyls: 15 Free DSCBS:
1,447
Free
Extents . : 1

Volume . :
USER03
Command
===>


Unit . . :
3390


Volume Data VTOC Data Free Space Tracks
Cyls
Tracks . : 16,695 Tracks . : 29 Size . . :
16,650 1,110
%Used . : 0 %Used . . : 1 Largest . :
16,650 1,110
Trks/Cyls: 15 Free DSCBS:
1,447
Free
Extents . : 1


en hun grootte onder Linux….leuk hè, compressed dasd…..

-rw-r----- 1 p390 p390 316270592 Apr 3 11:01 WORK01.A90
-r--r--r-- 1 root root 189237 Apr 3 10:31 USER03.A94C
-r--r--r-- 1 root root 565012 Apr 3 10:30 USER02.A93C
-rw-r----- 1 p390 users 11845 Apr 3 11:51
USER02_1.A93C
-rw-r----- 1 p390 users 11846 Apr 3 11:51
USER03_1.A94C


ps: volume USER02 is een cckd-dasd van 1113 cylinders, dus echt als
een 3390-1 ge-dasdinit. Merk het verschil met het USER03 volume….zou
volume USER03, ondanks het feit dat het volume er onder OS/390
uitziet als een 3390-1, na 371 cylinders vol zitten…?….heb ik niet
uitgetest…probeer het maar eens….J


Aanrader….gebruik bij cckd-dasd gewoon de cylinder-waarden die bij
het 3390-model horen en experimenteer met afewijkende waarden alleen
bij een ckd-dasd….maar wie wil die nog….(paging volume i.v.m.
performance…..laat het me weten).


stappenplan


Het aanleggen van een volume genaamd USER01 voor mijn eigen datasets.
De size wordt 946 MB oftewel 1113 cylinders.

· Ok, volumenaam (6 pos, capitals and/or numbers) staat vast,
zie tabelletje.

Als je dit nog niet gedaan hebt dan moet je nu echt Hercules volledig
gaan installeren want je hebt een utility uit de rpm nodig, dus …zie
elders in dit document.


· onder user root en in de directory /os390 voer uit…

dasdinit USER01.A92 3390 USER01 1113

· we gaan de boel compressen, anders nemen de volumes teveel
ruimte in…met user root:

ckd2cckd -c 1 -z 9 USER01.A92 USER01.A92C

· De dataset USER01.A92C wordt je base-file, dus verwijder (!!)
je oorspronkelijke file..

rm USER01.A92

· pas je Hercules.cnf aan….

0A92 3390 USER01.A92C sf=shadows/USER01_1.A92C # user volume

· zet de base file op read-only en op owner root zodat er
shadowfiles gebruikt gaan worden...
onder root…

chown root:root USER01.A92C eigenlijk overbodig L
chmod -w+r USER01.A92C


· even hercules onder p390 !!! starten en weer stoppen om de
shadowfiles aan te maken….check in de /os390/shadows directory….


· ipl os390.

· probeer niet direct je volume te benaderen…..een dump en
error-messages in het log zijn het gevolg….
We moeten het volume nog initialiseren, maar eerst offline vary-
en….want de definitie in de VATLST00 is zodanig dat niet opgenomen
volumes als private gemount zullen gaan worden…ze worden dus direct
al herkend…en staan dus online…gooi het volume eraf via v A92,offline

· Het initialiseren van dasd gaat m.b.v. de ICKDSF utility…In
de SYS1.P390.CNTL vind je in member DSFINIT een voorbeeldje….zelf heb
ik het volgdende setje gebruikt…


//P390A JOB 1,P390,MSGCLASS=H,MSGLEVEL=(1,1)
//*
//* ICKDSF JOB TO INITIALIZE A DASD VOLUME
//*
//ICKDSF EXEC PGM=ICKDSF
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
INIT UNITADDRESS(A92) -
NOVERIFY -
VOLID(USER01)
OWNERID(P390) -
VTOC(0,1,29)

beantwoord de volgende reply
JOB00378 *02 ICK003D REPLY U TO ALTER VOLUME 0A92 CONTENTS, ELSE

· vary online….v a92,online

· that's allMisschien is het een idee om de eigen dasd en shadowdasd in een
andere directory te zetten dan de dasd van het ad/cd systeem….het is
me meer dan eenmaal voorgekomen dat bij het opschonen van de shadows
er "meer dan teveel" L werd geschoond…..

In het hercules.cnf bestand worden de directories /os390/user
en /os390/user/shadows gebruikt.

de uiteindelijke VATLST00 en Hercules.cnf


In het ad/cd systeem is het volume OS39M1 (A82) als enig
volume "storage mounted". Dit is een redelijk leeg volume met daarop
paging datasets, spooldataset, de master catalog,
sys1.man-datasets en natuurlijk temp datasets.
Een idee is om dit volume voortaan private te mounten en zelf
een "work" volume aan te leggen dat als "storage" je temp datasets
zal bevatten, en zo OS39M1 wat te ontlasten.


Of een volume storage, private of public mounted wordt, leg je vast
in de vatlst, zie member SYS1.ADCD10.PARMLIB(VATLST00)


De layout is ponskaartentijdperkkolomgericht, met op kolom 10 de
indicatie of iets (0) storage, (1)public of (3) private gemount zal
worden.


Als je eenmaal een WORK01 volume hebt, maak dan van OS39M1 een
private mounted volume en van WORK01 een storage mounted volume.


tip……maak van het WORK-volume liever geen 3390-1 maar direct een 3390-
2 of -3……..


hercules.cnf

0A90 3390 WORK01.A90C sf=shadows/WORK01_1.A90C # scratch
volume 0A92 3390 USER01.A92C sf=shadows/USER01_1.A92C
# user volume 0A94 3390 HFS001.A94C
sf=shadows/HFS001_1.A94C # uss/hfs 0A96
3390 VSAM01.A96C sf=shadows/VSAM01_1.A96C #
vsam/catalog

vatlst00
VATDEF IPLUSE(PRIVATE),SYSUSE(PRIVATE)
OS39M1,0,2,3390 ,Y
OS3RAA,0,2,3390 ,Y
OS39RA,0,2,3390 ,Y
OS39HA,0,2,3390 ,Y
WORK* ,0,0,3390 ,N
USER* ,0,2,3390 ,N
HFS* ,0,2,3390 ,N
DB2* ,0,2,3390 ,N
VSAM* ,0,2,3390 ,Neen nieuwe usercatalog


Misschien heb je eigen volumes aangelegd om na een nieuwe installatie
van het ad/cd systeem weer snel de beschikking te krijgen over je
eigen volumes….
Maar, als je je eigen datasets later, na het opnieuw opbouwen van je
OS/390 systeem weer in dit systeem wilt integreren, tja….dan heb je
een probleem….Je schuift je volume(s) weer aan en worden door OS/390
tijdens ipl wel gemount….maar hoe zit het met de entries in de
catalog….PDS-en en zo catalogiseer je weer gewoon….maar met vsam
files gaat dit niet…..de oplossing is om een extra usercatalog aan te
leggen waarin alleen die entries komen van datsets die je zelf hebt
toegevoegd.


Het volume VSAM01 is perfect om er een usercatalog op aan te leggen……


Verzin maar een naampje voor de catalog, bijvoorbeeld USERCAT.VSAM01


Je legt hem aan met het volgende IDCAMS-je.(SYS1.P390.CNTL bevat
helaas geen voorbeeld)….


//P390A JOB ' ','INIT L744',CLASS=C,
// REGION=4M,TIME=1440,NOTIFY=&SYSUID
//S1 EXEC PGM=IDCAMS
//SYSPRINT DD
SYSOUT=*
//SYSIN DD
*
DEFINE USERCATALOG -

( NAME(USERCAT.VSAM01) -

VOLUME(VSAM01) -

ICFCATALOG -
CYLINDERS(5 2))


Een idcams met LISTCAT UCAT ALL CAT(CATALOG.OS390.MASTER) geeft je
een overzicht van alle usercatalogs en de daarin opgenomen / ge-map-
te aliassen.


Een alias neem je op m.b.v. een idcams met als input
DEFINE ALIAS ( NAME(USERID) RELATE(CATALOG.VSAM01) )


Uitdaging…...probeer eens user p390 uit de mastercatalog en in de
usercatalog te krijgen…..sneller ipl-en

Bij een wat snellere pc kun je de "geprogrammeerde" pauzes iets
inkorten om zo sneller te kunnen ipl-en. De pauzes zitten in de
diverse opstartmembers om systemen de gelegenheid te geven om zich te
initialiseren alvorens een volgend systeem op te starten. Zo voorkom
je problemen zoals het al opstarten van DB2's DDF vóórdat TCPIP
volledig opgestart is.

De pauzes zitten in de members VTAMALL, VTAMAPPL, CTAMCI, VTAMDB en
VTAMD2 in de SYS1.ADCD10.PARMLIB.

Halveren van de waarden geeft bij een AMD 1800+ geen problemen.racf list of groups en enhanced generic naming

De list of groups functie staat uit, maar is bijzonder waardevol in
een DB2- of USS omgeving.
Aanzetten onder TSO via optie 6……

SETROPTS GRPLIST

Hetzelfde geldt voor de enhanced generic naming, indien "aan" dan zul
je xyz.** als datasetprofile (i.p.v. xyz.*) moeten opgeven om alle
datasets die beginnen met xyz te omvatten.
Aanzetten onder TSO via optie 6……

SETROPTS EGNnieuwe user en groep in racf

tip…..SYS1.P390.CNTL bevat voorbeeldmembertjes hoe een nieuwe Racf-
user inclusief een nieuwe racf groep aan te leggen…een beetje
rommelig allemaal.

Uit een redbook komt het volgende….diverse voorbeeld jcl


In de dataset SYS1.P390.CNTL vind je een hele set van jcl voor de
meest uiteenlopende taken.


Daarnaast staat er op d CD-1 versie 2 in de directory jcl de volgende
zaken…


****************************************************************
00001002
*
* 00002002
* THE FOLLOWING IS A LIST OF EXAMPLE JOBS
* 00003002
* THAT COMPANY XYZ MIGHT USE ON A NEW ADCD V2R9 SYSTEM
* 00004007
*
* 00005002
****************************************************************
00007002
J - SAMPLE JOB
CARD 00010000
DB2CATLG DB2 CATALOG FOR INPUT TO
SPUFI 00020001
SUPPORT - WEBSITE INFORMATION FOR
ISV'S 00022000
XYZ0000 - PASSWORD RESET USERID'S P390A-Z OPEN1-2
TESTER 00030001
XYZ0001 - INITIALIZE DISK
VOLUME 00040001
XYZ0002 - DEFINE VSAM
VVDS 00050001
XYZ0003 - DEFINE USER CATALOG
USERCAT.XYZ 00060001
XYZ0004 - DEFINE ALIAS XYZ IN
USERCAT.XYZ 00070001
XYZ0005 - DEFINE USER ALIAS AND 'FULL AUTHORITY' LOGON
USERIDS 00080003
XYZ0006 - DEFINE XYZ STORAGE VOLUME
XYZWRK 00090001
XYZ0007 - DEFINE ADDITIONAL SYSTEM
PAGESPACE 00100001
XYZ0008 - INITIALIZE DISK
VOLUME 00110001
XYZ0009 - INCREASE JES2 SPOOL
SPACE 00120004
XYZ0010 - RE-LABEL DISK
VOLUMES 00130001
XYZ0011 - INITIALIZE TAPES (CREATE TAPE
LABELS) 00140001
XYZ0012 - WRITE DATASET TO
TAPE 00150001
XYZ0013 - ALLOCATE LARGE HFS
DATASET 00160005
XYZ0014 - RE-LABEL UNIT ADDRESS 38B AS VOLUME NAME
RESTOR 00170001
XYZ0015 - INITIALIZE VOLUMES DB2000-
DB200A 00180001
XYZ0016 - DEFINE VSAM VVDS'S FOR DB2
VOLUMES 00190001
XYZ0017 - DEFINE DB2 USER CATALOG
USERCAT.XYZDB2 00200001
XYZ0018 - DEFINE ALIAS DB2T DB2A DB2P IN
USERCAT.XYZDB2 00210001
XYZ0019 - COPY ADCD VOLUMES DISK-TO-
DISK 00220004
XYZ0020 - EXAMPLE OF HOW TO HANDLE REMOTE NFS MOUNTS FROM
MVS 00240006
XYZ0021 - RESTORE DISK VOLUME FROM
TAPE 00241006
XYZ0022 - DUMP DISK VOLUME TO
TAPE 00250001
XYZ0023 - DUMP DISK VOLUMES 300 -
309 00260001
XYZ0024 - MOVE DISK DATASETS TO DIFFERENT DISK
VOLUME 00270001
XYZ0025 - DUMP SELECTED DISK DATASETS TO
TAPE 00280001
XYZ0026 - RESTORE SELECTED DISK DATASET FROM
TAPE 00290001
Bekijk het membertje SUPPORT.txt ook eens……
ZZSA, een standalone editor

This stand alone program will allow you to display and edit data on
dasd in a stand-alone environment when there is no MVS system
available. This program was written to diagnose IPL device
configuration problems, and to overcome the problem of having to re-
ipl an entire MVS system in order to correct a minor IPLPARM,
PARMLIB, PROCLIB or VTAMLST error. It is by no means a recommended
procedure to make configuration changes, but it can save valuable
time making these types of corrections.

Opstarten door Hercules (onder p390) op te starten en te ipl-en van
000C in plaats van 0A80

Natuurlijk had je ook de terminals onder KDE al gestart…in plaats van
het console komt er nu een inlogscherm op…misschien moet je eerst
even een disconnect gevolgd door een connect uitvoeren om het
aanlogscherm te krijgen….

Het password is zzsecret

Probleempjes met de webserver


de webserver start niet


Als je het Basis systeem ipl-ed (warm of cold, maakt niet uit), dan
zal de webserver (httpd1) niet starten. Er zit een foutje in member
sys1.adcd10.parmlib(bpxprmcs). Er is geen mount commando voor de
HFS.WEB. Zie bijvoorbeeld member sys1.adcd10.parmlib(bpxprmdb) waar
het volgende staat…

MOUNT FILESYSTEM('HFS.WEB')
TYPE(HFS)
MODE(RDWR)
MOUNTPOINT('/web')

Voeg dit toe en ipl het basis-systeem opnieuw, of voer gewoon
een "krachtiger" ipl uit J

verplicht inloggen met je racf userid/password


De webserver is zo geconfigureerd dat bij het aanroepen ervan een
Racf userid en password ingegeven moet worden….
Dit is niet echt handig en eenvoudig te verhelpen

Edit onder optie 6 via ISH /web/httppd1/httpd.conf

vervang UserId %%CLIENT%%

door UserId PUBLIC


Vervolgens de HTTPD1 stoppen en starten en het resultaat is….
Tasid

Voor degene die tasid van IBM niet kennen…...

TASID is een applicatie die een enorme hoeveelheid systeeminformatie
oplevert, en dit allemaal via een ISPF interface.

Het hoofdscherm ziet er als volgt uit…

De installatie van Tasid is niet echt ingewikkeld en is in een paar
zinnen samen te vatten.

Tasid staat als zip-file op de eerste cd (CD-1 versienummer 2) maar
is gemakkelijk te vinden en te downloaden op de volgende url's…:


tasid versie 5.05j via http://www-
4.ibm.com/software/ad/ispf/library/tasid.html

tasid versie 5.07c via http://www.sillysot.com/mvs/De installatie
ZEER belangrijk uitgangspunt is dat je OS/390 TCP/IP geconfigureerd
hebt en dat je in staat bent om vanuit een Windows omgeving een
QWS3270-sessie naar de OS/390 op te zetten. Er zijn andere manieren,
maar ik heb geen zin om er meer dan één te beschrijven.
HOE je dit doet wordt in een volgend hoofdstuk beschreven.


· Onder Windos (sorry), unzip de downloaded versie en bekijk de
README
óf
· Heb je de juiste versie van CD-1, dan unzip je onder Windows
de direcrory os390\tasid\versie 5.07c\tasid0.zip naar een temporary
directory.


· Het gaat in dit geval om xmitted file tasid.xmi


· pre-alloceer op de OS/390 een dataset P390.TASID.XMIT met cyl
(10,1), lrecl(80), blksize(80), recfm=fb. (let op de recfm=FB…NIET
recfm=F)
Doe je dit niet, dan is een B37 tijdens de upload je loon….


· Zet vanuit Windows een QWS3270-sessie op. Op de CD-1 (versie
2) staat een zipped versie van QWS3270 PLUS.
Via de upload optie van QWS3270 zet je een transfer-sessie op…
(oproepen vanuit TSO optie 6)
LET OP dat je LRECL en BLKSIZE op de waarde 80 ZET !!! en dat je
RECFM=F gebruikt….


· Onder OS/390 optie 6….

RECEIVE INDSNAME(P390.TASID.XMIT)

en op de daaropvolgende reply

DA(P390.TASID)


· Onder optie 6 nu het volgende…..

CALL 'P390.TASID(TASID)'

that's all….


· Ik heb niet de indruk dat TASID APF dient te zijn……hij loopt
ook zo wel door, maar misschien dat er functies zijn die dit wel
nodig hebben (ik heb niet alles getest…)

Heel simpel, op het console….

SETPROG APF,ADD,DSNAME=P390.TASID,VOLUME=OS39M1

en weer terug…

SETPROG APF,DELETE,DSNAME=P390.TASID,VOLUME=OS39M1


(tot nu toe nog geen last gehad van het niet-apf zijn……..)


Open Source Software for zOS and OS390

Er is een hele verzameling OpenSource software geport naar zOS/USS en
OS390/USS. De CD-1 versie 2 bevat ongeveer 140 MB aan binaries plus
corresponderende sources van allerlei producten die de moeite waard
zijn om eens uit te proberen. De cd bevat ook een RedBook waarin de
installatie wordt beschreven.

Het gaat om de volgende producten:

De set staat op cd-1 versie 2 in de directory /opensource en bevat de
volgende files:

· 5944-01bin.tar.Z

· 5944-01src.tar

· sg245944.pdf

Het heeft geen zin om te beschrijven hoe de tar's uitgepakt moeten
worden en hoe je de set installeert. Dit staat perfect beschreven in
de pdf.

De gehele set, binaries, sources en het redBook zijn van IBM's Os/390
Tools and Toys site.OS/390 en SAMBA

nog niet aan begonnen------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~-->
Yahoo! Domains - Claim yours for only $14.70
http://us.click.yahoo.com/Z1wmxD/DREIAA/yQLSAA/W4wwlB/TM
---------------------------------------------------------------------~->
John Summerfield
2004-05-07 23:40:10 UTC
Permalink
       OS/390 2.10 AD CD-Roms
This kind of misbehaviour will win you few friends.

I'm sure that, if you're entitled to the materials, you can get them from your
IBM, just as Scott suggests.

If you don't have a licence to use the software, bugger off. Be aware that you
can be traced.

If you have legitimate questions, keep them short and in english. While there
are german-speakers here, there are many more who speak english.
--
Cheers
John Summerfield


Microsoft's most solid OS: http://www.geocities.com/rcwoolley/
Join the "Linux Support by Small Businesses" list at
http://mail.computerdatasafe.com.au/mailman/listinfo/lssb

------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~-->
Yahoo! Domains - Claim yours for only $14.70
http://us.click.yahoo.com/Z1wmxD/DREIAA/yQLSAA/W4wwlB/TM
---------------------------------------------------------------------~->
Ivan Warren
2004-05-08 07:57:35 UTC
Permalink
Post by John Summerfield
If you have legitimate questions, keep them short and in english. While there
are german-speakers here, there are many more who speak english.
--
Cheers
John Summerfield
I think this was Dutch, not German !

--Ivan


------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~-->
Yahoo! Domains - Claim yours for only $14.70
http://us.click.yahoo.com/Z1wmxD/DREIAA/yQLSAA/W4wwlB/TM
---------------------------------------------------------------------~->
Gregg C Levine
2004-05-08 15:18:17 UTC
Permalink
Hello from Gregg C Levine
I'm inclined to go along with you here, Vanya that did look more like
Dutch to me.

But what John says, makes sense no matter what language was used. The
next time someone asks a question like that, where do we direct them?
I don't want to get the users annoyed at me, inside the H390-VM group
for example. For the sake of groups lets be a little more tolerant.
-------------------
Gregg C Levine hansolofalcon-XfrvlLN1Pqtfpb/***@public.gmane.org
------------------------------------------------------------
"The Force will be with you...Always." Obi-Wan Kenobi
"Use the Force, Luke."  Obi-Wan Kenobi
-----Original Message-----
Sent: Saturday, May 08, 2004 3:58 AM
Subject: RE: [hercules-390] Who has English version of install guide
for OS/390
2.10 AD
Post by John Summerfield
If you have legitimate questions, keep them short and in english. While there
are german-speakers here, there are many more who speak english.
--
Cheers
John Summerfield
I think this was Dutch, not German !
--Ivan
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~-->
Yahoo! Domains - Claim yours for only $14.70
http://us.click.yahoo.com/Z1wmxD/DREIAA/yQLSAA/W4wwlB/TM
---------------------------------------------------------------------~->
John Summerfield
2004-05-08 21:58:22 UTC
Permalink
Post by Gregg C Levine
Hello from Gregg C Levine
I'm inclined to go along with you here, Vanya that did look more like
Dutch to me.
Either way the point stands: it's not the one language everyone here
understands.
Post by Gregg C Levine
But what John says, makes sense no matter what language was used. The
next time someone asks a question like that, where do we direct them?
I don't want to get the users annoyed at me, inside the H390-VM group
for example. For the sake of groups lets be a little more tolerant.
He'd already been told where to ask. Scott told him, "You may wish to search
the archives for past messages which cover this -or- contact your local IBM
representative for assistance."

AFAICR IBM's licence fee entitles holders to assistance, including
documentation (though I would expect that to be in the set, and the set to be
in the licence-holder's preferred language).

Either way, Scott's advice and mine is sound. And he did annoy me with reams
of stuff I couldn't understand and the time I wasted looking for anything to
justify its presence. Like an imbedded question.

Hercules may help people break the law, but it's not something we should be
encouraging.
--
Cheers
John Summerfield


Microsoft's most solid OS: http://www.geocities.com/rcwoolley/
Join the "Linux Support by Small Businesses" list at
http://mail.computerdatasafe.com.au/mailman/listinfo/lssb

------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~-->
Yahoo! Domains - Claim yours for only $14.70
http://us.click.yahoo.com/Z1wmxD/DREIAA/yQLSAA/W4wwlB/TM
---------------------------------------------------------------------~->
Chris Origer
2004-05-08 23:06:18 UTC
Permalink
It is dutch and why not give it a bloody break. Sheesh. Frankly I
could not believe that I am seeing such a boorish response. And
separately, where, who says this individual is breaking any law to
begin with? I do not gather this; do you know something which the
rest of us do not? I have seen nothing definitive of anyone
breaking any law. I like this group, I like hercules and the
effort, there are quite a few good, decent contributors to this
group but I see what appears to be an automatic, repetitive response
as this towards anyone running anything other than the commonly
available `public domain' OSs under hercules. Perhaps these
people
dont wish to contact their IBM rep. or whatever, perhaps seeing that
this is a very good group they find it more expedient to merely post
their question here? Frankly is not ours, information technology, a
global community warranting cooperation regardless of language? If
the guy speaks dutch lets find someone that can reply in dutch, or
english, or german or french. Whichever language works see. Well,
my .2 euro cent, dollar whatever. Thank you.

Cheers,
Post by John Summerfield
Post by Gregg C Levine
Hello from Gregg C Levine
I'm inclined to go along with you here, Vanya that did look more like
Dutch to me.
Either way the point stands: it's not the one language everyone here
understands.
Post by Gregg C Levine
But what John says, makes sense no matter what language was
used. The
Post by John Summerfield
Post by Gregg C Levine
next time someone asks a question like that, where do we direct them?
I don't want to get the users annoyed at me, inside the H390-VM group
for example. For the sake of groups lets be a little more
tolerant.
Post by John Summerfield
He'd already been told where to ask. Scott told him, "You may wish to search
the archives for past messages which cover this -or- contact your local IBM
representative for assistance."
AFAICR IBM's licence fee entitles holders to assistance, including
documentation (though I would expect that to be in the set, and the set to be
in the licence-holder's preferred language).
Either way, Scott's advice and mine is sound. And he did annoy me with reams
of stuff I couldn't understand and the time I wasted looking for anything to
justify its presence. Like an imbedded question.
Hercules may help people break the law, but it's not something we should be
encouraging.
--
Cheers
John Summerfield
Microsoft's most solid OS: http://www.geocities.com/rcwoolley/
Join the "Linux Support by Small Businesses" list at
http://mail.computerdatasafe.com.au/mailman/listinfo/lssb
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~-->
Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar.
Now with Pop-Up Blocker. Get it for free!
http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/W4wwlB/TM
---------------------------------------------------------------------~->
Scott Vetter
2004-05-08 23:31:23 UTC
Permalink
I have no problem of those wishing to correspond in a different
language other than my own. Then again, the person posting the Dutch
document needn't have sent the whole document in order to find out what
language it was in.

Here in the US we do not have the privilege to obtain software that
is copywrited and run it. Perhaps it is jealousy on our part. Or
perhaps we are tired of seeing these sorts of questions when they can
get free support from their vendor instead of bothering us. As said
previously, they are free to search the archives to get their answers
that have already been asked and answered. (admitfully I have been
guilty of this and do apologize for it) Some of those here don't mind
teaching and helping with hercules problems. But when it comes to
current vendor supplied software there are other avenues like other
newsgroups (non-hercules).

Why not contact IBM? They are paying good money for the software and
should get their monies worth even if that means asking them. Heck,
even IBM has online answer areas for problems. Not meaning to insult
anyone but are they afraid to ask simple questions of their peers? (To
me the only dump question is the one not asked, except if it has been
asked too many times and not researching it first)

Scott
Post by Chris Origer
It is dutch and why not give it a bloody break. Sheesh. Frankly I
could not believe that I am seeing such a boorish response. And
separately, where, who says this individual is breaking any law to
begin with? I do not gather this; do you know something which the
rest of us do not? I have seen nothing definitive of anyone
breaking any law. I like this group, I like hercules and the
effort, there are quite a few good, decent contributors to this
group but I see what appears to be an automatic, repetitive response
as this towards anyone running anything other than the commonly
available `public domain' OSs under hercules. Perhaps these
people
dont wish to contact their IBM rep. or whatever, perhaps seeing that
this is a very good group they find it more expedient to merely post
their question here? Frankly is not ours, information technology, a
global community warranting cooperation regardless of language? If
the guy speaks dutch lets find someone that can reply in dutch, or
english, or german or french. Whichever language works see. Well,
my .2 euro cent, dollar whatever. Thank you.
Cheers,
Post by John Summerfield
Post by Gregg C Levine
Hello from Gregg C Levine
I'm inclined to go along with you here, Vanya that did look more
like
Post by John Summerfield
Post by Gregg C Levine
Dutch to me.
Either way the point stands: it's not the one language everyone
here
Post by John Summerfield
understands.
Post by Gregg C Levine
But what John says, makes sense no matter what language was
used. The
Post by John Summerfield
Post by Gregg C Levine
next time someone asks a question like that, where do we direct
them?
Post by John Summerfield
Post by Gregg C Levine
I don't want to get the users annoyed at me, inside the H390-VM
group
Post by John Summerfield
Post by Gregg C Levine
for example. For the sake of groups lets be a little more
tolerant.
Post by John Summerfield
He'd already been told where to ask. Scott told him, "You may wish
to search
Post by John Summerfield
the archives for past messages which cover this -or- contact your
local IBM
Post by John Summerfield
representative for assistance."
AFAICR IBM's licence fee entitles holders to assistance, including
documentation (though I would expect that to be in the set, and
the set to be
Post by John Summerfield
in the licence-holder's preferred language).
Either way, Scott's advice and mine is sound. And he did annoy me
with reams
Post by John Summerfield
of stuff I couldn't understand and the time I wasted looking for
anything to
Post by John Summerfield
justify its presence. Like an imbedded question.
Hercules may help people break the law, but it's not something we
should be
Post by John Summerfield
encouraging.
--
Cheers
John Summerfield
Microsoft's most solid OS: http://www.geocities.com/rcwoolley/
Join the "Linux Support by Small Businesses" list at
http://mail.computerdatasafe.com.au/mailman/listinfo/lssb
http://groups.yahoo.com/group/hercules-390
http://www.conmicro.cx/hercules
Yahoo! Groups Links
Harry van Burik
2004-05-09 10:54:17 UTC
Permalink
Hi,

I happen to be Dutch and reading a small part of that manual it
describes how to install 7 cdroms containing compressed dasd files
containing the AD CDroms distribution using Hercules. So these aren't
the official CD-s but some installation somebody made like volkers
turnkey. I don't thing they were made by big blue.

Harry

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Scott Vetter [mailto:svetter-yWtbtysYrB+***@public.gmane.org]
Verzonden: Sunday, May 09, 2004 1:31
Aan: hercules-390-***@public.gmane.org
Onderwerp: Re: [hercules-390] Re: Who has English version of install
guide for OS/390 2.10 AD

I have no problem of those wishing to correspond in a different
language other than my own. Then again, the person posting the Dutch
document needn't have sent the whole document in order to find out what
language it was in.

Here in the US we do not have the privilege to obtain software that
is copywrited and run it. Perhaps it is jealousy on our part. Or
perhaps we are tired of seeing these sorts of questions when they can
get free support from their vendor instead of bothering us. As said
previously, they are free to search the archives to get their answers
that have already been asked and answered. (admitfully I have been
guilty of this and do apologize for it) Some of those here don't mind
teaching and helping with hercules problems. But when it comes to
current vendor supplied software there are other avenues like other
newsgroups (non-hercules).

Why not contact IBM? They are paying good money for the software and
should get their monies worth even if that means asking them. Heck,
even IBM has online answer areas for problems. Not meaning to insult
anyone but are they afraid to ask simple questions of their peers? (To
me the only dump question is the one not asked, except if it has been
asked too many times and not researching it first)

Scott
Post by Chris Origer
It is dutch and why not give it a bloody break. Sheesh. Frankly I
could not believe that I am seeing such a boorish response. And
separately, where, who says this individual is breaking any law to
begin with? I do not gather this; do you know something which the
rest of us do not? I have seen nothing definitive of anyone
breaking any law. I like this group, I like hercules and the
effort, there are quite a few good, decent contributors to this
group but I see what appears to be an automatic, repetitive response
as this towards anyone running anything other than the commonly
available `public domain' OSs under hercules. Perhaps these
people
dont wish to contact their IBM rep. or whatever, perhaps seeing that
this is a very good group they find it more expedient to merely post
their question here? Frankly is not ours, information technology, a
global community warranting cooperation regardless of language? If
the guy speaks dutch lets find someone that can reply in dutch, or
english, or german or french. Whichever language works see. Well,
my .2 euro cent, dollar whatever. Thank you.
Cheers,
Post by John Summerfield
Post by Gregg C Levine
Hello from Gregg C Levine
I'm inclined to go along with you here, Vanya that did look more
like
Post by John Summerfield
Post by Gregg C Levine
Dutch to me.
Either way the point stands: it's not the one language everyone
here
Post by John Summerfield
understands.
Post by Gregg C Levine
But what John says, makes sense no matter what language was
used. The
Post by John Summerfield
Post by Gregg C Levine
next time someone asks a question like that, where do we direct
them?
Post by John Summerfield
Post by Gregg C Levine
I don't want to get the users annoyed at me, inside the H390-VM
group
Post by John Summerfield
Post by Gregg C Levine
for example. For the sake of groups lets be a little more
tolerant.
Post by John Summerfield
He'd already been told where to ask. Scott told him, "You may wish
to search
Post by John Summerfield
the archives for past messages which cover this -or- contact your
local IBM
Post by John Summerfield
representative for assistance."
AFAICR IBM's licence fee entitles holders to assistance, including
documentation (though I would expect that to be in the set, and
the set to be
Post by John Summerfield
in the licence-holder's preferred language).
Either way, Scott's advice and mine is sound. And he did annoy me
with reams
Post by John Summerfield
of stuff I couldn't understand and the time I wasted looking for
anything to
Post by John Summerfield
justify its presence. Like an imbedded question.
Hercules may help people break the law, but it's not something we
should be
Post by John Summerfield
encouraging.
--
Cheers
John Summerfield
Microsoft's most solid OS: http://www.geocities.com/rcwoolley/
Join the "Linux Support by Small Businesses" list at
http://mail.computerdatasafe.com.au/mailman/listinfo/lssb
http://groups.yahoo.com/group/hercules-390
http://www.conmicro.cx/hercules
Yahoo! Groups Links
Budson A
2004-05-09 12:01:25 UTC
Permalink
Hi Every one,

My name is bharathi dasan, looking for
Mainframe job. Iam very much interested in working
with main frame and ialso iam ready for interview.I
hope i can statisfy your needs.
By bharathi dasan.
Post by Harry van Burik
Hi,
I happen to be Dutch and reading a small part of
that manual it
describes how to install 7 cdroms containing
compressed dasd files
containing the AD CDroms distribution using
Hercules. So these aren't
the official CD-s but some installation somebody
made like volkers
turnkey. I don't thing they were made by big blue.
Harry
-----Oorspronkelijk bericht-----
Verzonden: Sunday, May 09, 2004 1:31
Onderwerp: Re: [hercules-390] Re: Who has English
version of install
guide for OS/390 2.10 AD
I have no problem of those wishing to correspond
in a different
language other than my own. Then again, the person
posting the Dutch
document needn't have sent the whole document in
order to find out what
language it was in.
Here in the US we do not have the privilege to
obtain software that
is copywrited and run it. Perhaps it is jealousy on
our part. Or
perhaps we are tired of seeing these sorts of
questions when they can
get free support from their vendor instead of
bothering us. As said
previously, they are free to search the archives to
get their answers
that have already been asked and answered.
(admitfully I have been
guilty of this and do apologize for it) Some of
those here don't mind
teaching and helping with hercules problems. But
when it comes to
current vendor supplied software there are other
avenues like other
newsgroups (non-hercules).
Why not contact IBM? They are paying good money
for the software and
should get their monies worth even if that means
asking them. Heck,
even IBM has online answer areas for problems. Not
meaning to insult
anyone but are they afraid to ask simple questions
of their peers? (To
me the only dump question is the one not asked,
except if it has been
asked too many times and not researching it first)
Scott
Post by Chris Origer
It is dutch and why not give it a bloody break.
Sheesh. Frankly I
Post by Chris Origer
could not believe that I am seeing such a boorish
response. And
Post by Chris Origer
separately, where, who says this individual is
breaking any law to
Post by Chris Origer
begin with? I do not gather this; do you know
something which the
Post by Chris Origer
rest of us do not? I have seen nothing definitive
of anyone
Post by Chris Origer
breaking any law. I like this group, I like
hercules and the
Post by Chris Origer
effort, there are quite a few good, decent
contributors to this
Post by Chris Origer
group but I see what appears to be an automatic,
repetitive response
Post by Chris Origer
as this towards anyone running anything other than
the commonly
Post by Chris Origer
available `public domain' OSs under hercules.
Perhaps these
Post by Chris Origer
people
dont wish to contact their IBM rep. or whatever,
perhaps seeing that
Post by Chris Origer
this is a very good group they find it more
expedient to merely post
Post by Chris Origer
their question here? Frankly is not ours,
information technology, a
Post by Chris Origer
global community warranting cooperation regardless
of language? If
Post by Chris Origer
the guy speaks dutch lets find someone that can
reply in dutch, or
Post by Chris Origer
english, or german or french. Whichever language
works see. Well,
Post by Chris Origer
my .2 euro cent, dollar whatever. Thank you.
Cheers,
Post by John Summerfield
Post by Gregg C Levine
Hello from Gregg C Levine
I'm inclined to go along with you here, Vanya
that did look more
Post by Chris Origer
like
Post by John Summerfield
Post by Gregg C Levine
Dutch to me.
Either way the point stands: it's not the one
language everyone
Post by Chris Origer
here
Post by John Summerfield
understands.
Post by Gregg C Levine
But what John says, makes sense no matter what
language was
Post by Chris Origer
used. The
Post by John Summerfield
Post by Gregg C Levine
next time someone asks a question like that,
where do we direct
Post by Chris Origer
them?
Post by John Summerfield
Post by Gregg C Levine
I don't want to get the users annoyed at me,
inside the H390-VM
Post by Chris Origer
group
Post by John Summerfield
Post by Gregg C Levine
for example. For the sake of groups lets be a
little more
Post by Chris Origer
tolerant.
Post by John Summerfield
He'd already been told where to ask. Scott told
him, "You may wish
Post by Chris Origer
to search
Post by John Summerfield
the archives for past messages which cover this
-or- contact your
Post by Chris Origer
local IBM
Post by John Summerfield
representative for assistance."
AFAICR IBM's licence fee entitles holders to
assistance, including
Post by Chris Origer
Post by John Summerfield
documentation (though I would expect that to be in
the set, and
Post by Chris Origer
the set to be
Post by John Summerfield
in the licence-holder's preferred language).
Either way, Scott's advice and mine is sound. And
he did annoy me
Post by Chris Origer
with reams
Post by John Summerfield
of stuff I couldn't understand and the time I
wasted looking for
Post by Chris Origer
anything to
=== message truncated ===

__________________________________
Do you Yahoo!?
Win a $20,000 Career Makeover at Yahoo! HotJobs
http://hotjobs.sweepstakes.yahoo.com/careermakeover
peter_flass-/
2004-05-10 12:09:09 UTC
Permalink
Post by John Summerfield
If you have legitimate questions, keep them short and in english. While there
are german-speakers here, there are many more who speak english.
Dutch.------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~-->
Yahoo! Domains - Claim yours for only $14.70
http://us.click.yahoo.com/Z1wmxD/DREIAA/yQLSAA/W4wwlB/TM
---------------------------------------------------------------------~->
Volker Bandke
2004-05-10 10:43:54 UTC
Permalink
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

- From the T&C of the ADCD (as can be viewed at
http://198.81.193.6/adcd.html ), but quoted for anyone's convenience


- -------------------- begin quote ------------------
The S/390 Application Developers CD is a special packaging of S/390
Software for the exclusive use of product development and support. It
is restricted for use by qualified PartnerWorld for Developers
members on S/390 development systems that were purchased through our
program, or through approved IBM Business Partners that are fully
authorized to sell the FLEX-ES emulator from Fundamental Software,
Inc.. The S/390 ADCD SW stack is licensed to the specific system by
machine type/model serial number and cannot be transferred to any
other machine. Use of the S/390 ADCD SW on any other system or SW
emulator is strictly prohibited and is in violation of the terms and
conditions of the loan agreement.
License Information

- ---------------- end quote ------------------Which part of "Use of the S/390 ADCD SW on any other system or SW
emulator is strictly prohibited and is in violation of the terms and
conditions of the loan agreement." is difficult to understand?


Also, sending 54 pages of Dutch text didn't win you many friends
here, either, I would guess (Except of course Dutch speaking people
for whom you have provided a nice recipe for using Hercules in an
unlawful way)


--
With kind Regards |\ _,,,---,,_
ZZZzz /,`.-'`' -. ;-;;,
Volker Bandke |,4- ) )-,_. ,\ ( `'-'
(BSP GmbH) '---''(_/--' `-'\_)

Let a fool hold his tongue and he will pass for a sage.

(Another Wisdom from my fortune cookie jar)


- -----Original Message-----
From: chaihua73 [mailto:chaihua73-/E1597aS9LRv1O+***@public.gmane.org]
Sent: Saturday, May 08, 2004 1:15 AM
To: hercules-390-***@public.gmane.org
Subject: [hercules-390] Who has English version of install guide for
OS/390 2.10 AD

<message snipped because of content and size>-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: PGP Personal Security 7.0.3

iQA/AwUBQJ9c6h5trGyhAF0wEQLNcACfcdoHrJ1EuKnus8i8sGHfzDhicPoAoONE
P2I7+8oK6n8oOt6oIIMEtx6j
=mNzU
-----END PGP SIGNATURE-----
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~-->
Yahoo! Domains - Claim yours for only $14.70
http://us.click.yahoo.com/Z1wmxD/DREIAA/yQLSAA/W4wwlB/TM
---------------------------------------------------------------------~->
edamjr
2004-05-10 14:13:42 UTC
Permalink
Post by Volker Bandke
Which part of "Use of the S/390 ADCD SW on any other system or SW
emulator is strictly prohibited and is in violation of the terms and
conditions of the loan agreement." is difficult to understand?
God dammit I thought we had this debate a few months ago - Jay
decided, wisely in my view, that precisely this kind of inflamatory
post was Not Welcome?

Volker is obviously a telepath - he knows who the poster who asked
for the English version is, where they are located, exactly what the
law is with respect to software licensing agreements in that country,
and what deal the poster may, or may not, have cut with their local
IBM reps.

Or if he isn't a telepath, he shouldn't be trying to do the job.

*We Are Not The License Police*
Post by Volker Bandke
Let a fool hold his tongue and he will pass for a sage.
(Another Wisdom from my fortune cookie jar)
Very apropos.

/rant

Mike
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~-->
Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar.
Now with Pop-Up Blocker. Get it for free!
http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/W4wwlB/TM
---------------------------------------------------------------------~->
Dave Gibney
2004-05-10 16:30:42 UTC
Permalink
There come a point where the likely illegality of the intended actions cannot be ignored.
This thread started at that level.
Even if the dutch laws permit, US law would leave open the possibility of prosecution for
aiding and abetting.
If the Hercules community has any hope, however small, of eventually running modern OS,
it is in our interest to inhibit, or ignore, and certainly not aid blatant attempts at
piracy.

Anyone in the world who is legitimately entitled to OS/390 on Hercules in the eyes of IBM
has also paid for and is entitled to IBM support.
Post by edamjr
Post by Volker Bandke
Which part of "Use of the S/390 ADCD SW on any other system or SW
emulator is strictly prohibited and is in violation of the terms and
conditions of the loan agreement." is difficult to understand?
God dammit I thought we had this debate a few months ago - Jay
decided, wisely in my view, that precisely this kind of inflamatory
post was Not Welcome?
Volker is obviously a telepath - he knows who the poster who asked
for the English version is, where they are located, exactly what the
law is with respect to software licensing agreements in that country,
and what deal the poster may, or may not, have cut with their local
IBM reps.
Or if he isn't a telepath, he shouldn't be trying to do the job.
*We Are Not The License Police*
Post by Volker Bandke
Let a fool hold his tongue and he will pass for a sage.
(Another Wisdom from my fortune cookie jar)
Very apropos.
/rant
Mike
http://groups.yahoo.com/group/hercules-390
http://www.conmicro.cx/hercules
Yahoo! Groups Links
--
Dave Gibney
Pullman WA


------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~-->
Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar.
Now with Pop-Up Blocker. Get it for free!
http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/W4wwlB/TM
---------------------------------------------------------------------~->
Scott Vetter
2004-05-10 17:47:42 UTC
Permalink
Post by Dave Gibney
There come a point where the likely illegality of the intended actions cannot be ignored.
This thread started at that level.
Even if the dutch laws permit, US law would leave open the possibility of prosecution for
aiding and abetting.
If the Hercules community has any hope, however small, of eventually running modern OS,
it is in our interest to inhibit, or ignore, and certainly not aid blatant attempts at
piracy.
Anyone in the world who is legitimately entitled to OS/390 on Hercules in the eyes of IBM
has also paid for and is entitled to IBM support.
The best that can be done is to say that yes OS/390, Z/OS, etc, could
be loaded and it could be run and leave it at that. This way anyone
wanting to do so has to figure it out for themselves and limit our
exposure. If you wanted to extend on that you could tell them how to do
it but it ends there. Support for how to do this and that you refer
them to their IBM support people and to other lists.

Also you could ask to see their license permitting them to run such
OS's on hercules IN WRITING signed by them, their manager as well as an
IBM representative.

Anyway I think Jay has stated that no support is to be provided for
licensed OS's and if that is what was said then let it be as that.
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~-->
Yahoo! Domains - Claim yours for only $14.70
http://us.click.yahoo.com/Z1wmxD/DREIAA/yQLSAA/W4wwlB/TM
---------------------------------------------------------------------~->
Gregg C Levine
2004-05-10 17:59:17 UTC
Permalink
Hello from Gregg C Levine
I agree with both of you. And despite the time factors, John, same
here. But the fact remains, there are people who will be persistent in
their questions. On the H390-VM list, a question surfaced regarding
the other Z operating system. It looked like a licensing issue. I
declined to reply.

Regarding those questions, we need to see further how Jay will
respond, and leave it at that. For the H390-* lists, I expect to hear
from Stuart RSN.
-------------------
Gregg C Levine hansolofalcon-XfrvlLN1Pqtfpb/***@public.gmane.org
------------------------------------------------------------
"The Force will be with you...Always." Obi-Wan Kenobi
"Use the Force, Luke."  Obi-Wan Kenobi
-----Original Message-----
Sent: Monday, May 10, 2004 1:48 PM
Subject: Re: [hercules-390] Re: Who has English version of install
guide for OS/390
2.10 AD
Post by Dave Gibney
There come a point where the likely illegality of the intended
actions cannot be
ignored.
Post by Dave Gibney
This thread started at that level.
Even if the dutch laws permit, US law would leave open the
possibility of
prosecution for
Post by Dave Gibney
aiding and abetting.
If the Hercules community has any hope, however small, of
eventually running
modern OS,
Post by Dave Gibney
it is in our interest to inhibit, or ignore, and certainly not aid blatant attempts at
piracy.
Anyone in the world who is legitimately entitled to OS/390 on
Hercules in the
eyes of IBM
Post by Dave Gibney
has also paid for and is entitled to IBM support.
The best that can be done is to say that yes OS/390, Z/OS, etc, could
be loaded and it could be run and leave it at that. This way anyone
wanting to do so has to figure it out for themselves and limit our
exposure. If you wanted to extend on that you could tell them how to do
it but it ends there. Support for how to do this and that you refer
them to their IBM support people and to other lists.
Also you could ask to see their license permitting them to run such
OS's on hercules IN WRITING signed by them, their manager as well as an
IBM representative.
Anyway I think Jay has stated that no support is to be provided for
licensed OS's and if that is what was said then let it be as that.
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~-->
Yahoo! Domains - Claim yours for only $14.70
http://us.click.yahoo.com/Z1wmxD/DREIAA/yQLSAA/W4wwlB/TM
---------------------------------------------------------------------~->
Andy M. Norrie
2004-05-10 19:03:54 UTC
Permalink
Over the last month or so I have had a number of requests for
VM/SP or later versions of VM. I have also had a few requests to get
licensed products to IPL under Hercules. Sadly this licensing issue
seems to be getting worse. In response to these requests I simply
inform that the product is licensed and to go to IBM for assistance.

Andy Norrie
Post by Gregg C Levine
Hello from Gregg C Levine
I agree with both of you. And despite the time factors, John, same
here. But the fact remains, there are people who will be persistent in
their questions. On the H390-VM list, a question surfaced regarding
the other Z operating system. It looked like a licensing issue. I
declined to reply.
Regarding those questions, we need to see further how Jay will
respond, and leave it at that. For the H390-* lists, I expect to hear
from Stuart RSN.
-------------------
------------------------------------------------------------
"The Force will be with you...Always." Obi-Wan Kenobi
"Use the Force, Luke."  Obi-Wan Kenobi
-----Original Message-----
Sent: Monday, May 10, 2004 1:48 PM
Subject: Re: [hercules-390] Re: Who has English version of install
guide for OS/390
2.10 AD
Post by Dave Gibney
There come a point where the likely illegality of the intended
actions cannot be
ignored.
Post by Dave Gibney
This thread started at that level.
Even if the dutch laws permit, US law would leave open the
possibility of
prosecution for
Post by Dave Gibney
aiding and abetting.
If the Hercules community has any hope, however small, of
eventually running
modern OS,
Post by Dave Gibney
it is in our interest to inhibit, or ignore, and certainly not
aid
Post by Gregg C Levine
blatant attempts at
Post by Dave Gibney
piracy.
Anyone in the world who is legitimately entitled to OS/390 on
Hercules in the
eyes of IBM
Post by Dave Gibney
has also paid for and is entitled to IBM support.
The best that can be done is to say that yes OS/390, Z/OS, etc,
could
be loaded and it could be run and leave it at that. This way anyone
wanting to do so has to figure it out for themselves and limit our
exposure. If you wanted to extend on that you could tell them how
to do
it but it ends there. Support for how to do this and that you refer
them to their IBM support people and to other lists.
Also you could ask to see their license permitting them to run
such
OS's on hercules IN WRITING signed by them, their manager as well
as
Post by Gregg C Levine
an
IBM representative.
Anyway I think Jay has stated that no support is to be provided
for
licensed OS's and if that is what was said then let it be as that.
Gregg C Levine
2004-05-10 19:38:06 UTC
Permalink
Hello (again) from Gregg C Levine
Right you are, Andy. That's what else I'll be doing regarding these
issues.
-------------------
Gregg C Levine hansolofalcon-XfrvlLN1Pqtfpb/***@public.gmane.org
------------------------------------------------------------
"The Force will be with you...Always." Obi-Wan Kenobi
"Use the Force, Luke."  Obi-Wan Kenobi
-----Original Message-----
Sent: Monday, May 10, 2004 3:04 PM
Subject: [hercules-390] Re: Who has English version of install guide
for OS/390
2.10 AD
Over the last month or so I have had a number of requests for
VM/SP or later versions of VM. I have also had a few requests to get
licensed products to IPL under Hercules. Sadly this licensing issue
seems to be getting worse. In response to these requests I simply
inform that the product is licensed and to go to IBM for assistance.
Andy Norrie
Post by Gregg C Levine
Hello from Gregg C Levine
I agree with both of you. And despite the time factors, John, same
here. But the fact remains, there are people who will be
persistent
in
Post by Gregg C Levine
their questions. On the H390-VM list, a question surfaced
regarding
Post by Gregg C Levine
the other Z operating system. It looked like a licensing issue. I
declined to reply.
Regarding those questions, we need to see further how Jay will
respond, and leave it at that. For the H390-* lists, I expect to
hear
Post by Gregg C Levine
from Stuart RSN.
-------------------
------------------------------------------------------------
"The Force will be with you...Always." Obi-Wan Kenobi
"Use the Force, Luke."  Obi-Wan Kenobi
-----Original Message-----
Sent: Monday, May 10, 2004 1:48 PM
Subject: Re: [hercules-390] Re: Who has English version of
install
Post by Gregg C Levine
guide for OS/390
2.10 AD
Post by Dave Gibney
There come a point where the likely illegality of the
intended
Post by Gregg C Levine
actions cannot be
ignored.
Post by Dave Gibney
This thread started at that level.
Even if the dutch laws permit, US law would leave open the
possibility of
prosecution for
Post by Dave Gibney
aiding and abetting.
If the Hercules community has any hope, however small, of
eventually running
modern OS,
Post by Dave Gibney
it is in our interest to inhibit, or ignore, and certainly not
aid
Post by Gregg C Levine
blatant attempts at
Post by Dave Gibney
piracy.
Anyone in the world who is legitimately entitled to OS/390 on
Hercules in the
eyes of IBM
Post by Dave Gibney
has also paid for and is entitled to IBM support.
The best that can be done is to say that yes OS/390, Z/OS, etc,
could
be loaded and it could be run and leave it at that. This way
anyone
Post by Gregg C Levine
wanting to do so has to figure it out for themselves and limit our
exposure. If you wanted to extend on that you could tell them how
to do
it but it ends there. Support for how to do this and that you
refer
Post by Gregg C Levine
them to their IBM support people and to other lists.
Also you could ask to see their license permitting them to run
such
OS's on hercules IN WRITING signed by them, their manager as well
as
Post by Gregg C Levine
an
IBM representative.
Anyway I think Jay has stated that no support is to be
provided
Post by Gregg C Levine
for
licensed OS's and if that is what was said then let it be as that.
Michael L. McCawley
2004-05-11 00:13:51 UTC
Permalink
Gentle Sirs -

I have downloaded and installed the Turnkey#3 I have searched the doc but, alas, cannot locate the Hercules.Cnf file to set the default IP address to something other than 192.168.1.100. Please just point me in the right direction.

Thanks, Mike

[Non-text portions of this message have been removed]
Volker Bandke
2004-05-12 15:13:37 UTC
Permalink
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Well, I am neither a telepath, nor do I think my post inflammatory -
The issue this post was about was not about running z/OS 1.4 on
Hercules, which may or may not be possible in some places, but the
issue of running an ADCD collection on Hercules. Read again, please.
Also, I Jay's decision is wise or not is not the point. I don't
condone piracy, nor do I condone censorship. No need to kick me out

Good Bye


--
With kind Regards |\ _,,,---,,_
ZZZzz /,`.-'`' -. ;-;;,
Volker Bandke |,4- ) )-,_. ,\ ( `'-'
(BSP GmbH) '---''(_/--' `-'\_)

My father told me, 'If it's worth doing, it's worth doing
well'. That's why to this date, I haven't done anything.

(Another Wisdom from my fortune cookie jar)
r

- -----Original Message-----
From: edamjr [mailto:abaddon-***@public.gmane.org]
Sent: Monday, May 10, 2004 4:14 PM
To: hercules-390-***@public.gmane.org
Subject: [hercules-390] Re: Who has English version of install guide
for
OS/390 2.10 AD
Post by Volker Bandke
Which part of "Use of the S/390 ADCD SW on any other system or SW
emulator is strictly prohibited and is in violation of the terms
and conditions of the loan agreement." is difficult to understand?
God dammit I thought we had this debate a few months ago - Jay
decided, wisely in my view, that precisely this kind of inflamatory
post was Not Welcome?

Volker is obviously a telepath - he knows who the poster who asked
for the English version is, where they are located, exactly what the
law is with respect to software licensing agreements in that country,
and what deal the poster may, or may not, have cut with their local
IBM reps.

Or if he isn't a telepath, he shouldn't be trying to do the job.

*We Are Not The License Police*
Post by Volker Bandke
Let a fool hold his tongue and he will pass for a sage.
(Another Wisdom from my fortune cookie jar)
Very apropos.

/rant

Mike
- ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
- ---------------------~-->
Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar.
Now with Pop-Up Blocker. Get it for free!
http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/W4wwlB/TM
- ---------------------------------------------------------------------~
- ->
Jay Maynard
2004-05-12 15:36:02 UTC
Permalink
Post by Volker Bandke
Well, I am neither a telepath, nor do I think my post inflammatory -
The issue this post was about was not about running z/OS 1.4 on
Hercules, which may or may not be possible in some places, but the
issue of running an ADCD collection on Hercules. Read again, please.
Also, I Jay's decision is wise or not is not the point. I don't
condone piracy, nor do I condone censorship. No need to kick me out
Here we go again.

Folks, I've been letting this discussion slide, because it keeps looking
like it'll die out, but it just won't.

We are not copyright police.

I'll say this again.

WE ARE NOT COPYRIGHT POLICE.

Hercules is not a tool to enable piracy of IBM's, or anyone else's,
copyrighted software. However, just as Sony was held nto to be responsible
for copyright infringements committed by users of their videocasette
recorders in a landmark court case, so, too, we are not responsible for what
people do with Hercules.

The reason that discussions of the propriety, or lack thereof, of running
copyrighted software under Hercules is not that I wish to censor anything.
It is simply a matter of keeping the group on topic. As we've seen here,
these discussions tend to run along for long periods of time, with everyone
rehashing the same statements over and over and over. Nobody convinces
anybody of anything.

If trying to keep the group on track is censorship, then I guess I'll have
to plead guilty. I happen to disagree with that assessment; there are very,
very few forums out there that allow unlimited off-topic conversations to go
on indefinitely, and those that do lose their utility for their original
subject.

This group is about Hercules. This group is not about copyrights, or
copyright policing. This group does not have standing to complain about
people's use of Hercules to violate IBM's licensing and copyrights. IBM
alone does.

If my choice is between keeping the group as a useful place to discuss
Hercules, and living up to someone's ideals about censorship, I'll take the
practical, instead of the idealistic, approach. I'm sorry if that hurts
anyone's feelings. I'm more concerned about the remainder of the 3531 list
members.


------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~-->
Yahoo! Domains - Claim yours for only $14.70
http://us.click.yahoo.com/Z1wmxD/DREIAA/yQLSAA/W4wwlB/TM
---------------------------------------------------------------------~->
John
2004-05-12 22:05:10 UTC
Permalink
Post by Jay Maynard
Post by Volker Bandke
Well, I am neither a telepath, nor do I think my post inflammatory -
The issue this post was about was not about running z/OS 1.4 on
Hercules, which may or may not be possible in some places, but the
issue of running an ADCD collection on Hercules. Read again, please.
Also, I Jay's decision is wise or not is not the point. I don't
condone piracy, nor do I condone censorship. No need to kick me out
Here we go again.
Folks, I've been letting this discussion slide, because it keeps looking
like it'll die out, but it just won't.
We are not copyright police.
I'll say this again.
WE ARE NOT COPYRIGHT POLICE.
Hercules is not a tool to enable piracy of IBM's, or anyone else's,
copyrighted software. However, just as Sony was held nto to be responsible
for copyright infringements committed by users of their videocasette
recorders in a landmark court case, so, too, we are not responsible for what
people do with Hercules.
The reason that discussions of the propriety, or lack thereof, of running
copyrighted software under Hercules is not that I wish to censor anything.
I am uncomfortable with the idea of assisting people to break the law or
to use software contrary to its owners licence.

That aside, if we're seen to be helping such, then there is a risk we
could be shut down. I don't think IBM is anything like as bloody-minded
as Microsoft, but Lindows is a practical example of what could be. I
don't know about you, but I couldn't even afford a lawyer to give an
opinion on the first letter I would get about such a matter.

I'm not going to ask to to see people's licence agreements, but I do
think we should remind them of their responsibilities.

If you say "do what you like with IBM's software," then how can you say,
"Obey my licence agreement?"

------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~-->
Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar.
Now with Pop-Up Blocker. Get it for free!
http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/W4wwlB/TM
---------------------------------------------------------------------~->
edamjr
2004-05-12 21:42:10 UTC
Permalink
Post by Volker Bandke
Well, I am neither a telepath, nor do I think my post inflammatory -
The issue this post was about was not about running z/OS 1.4 on
Hercules, which may or may not be possible in some places, but the
issue of running an ADCD collection on Hercules. Read again,
please.
ADCD, Serverpac, DemoPkg - the distribution medium is *irrelevant*.

I know what you're driving at - the statement on the IBM website -
well, are you an expert in international law to know for a fact that
such license conditions are enforcable in *every* jusridiction? Or
even that IBM intend it to apply to every jurisdiction?

*It's not our job to know!*
Post by Volker Bandke
Also, I Jay's decision is wise or not is not the point. I don't
condone piracy, nor do I condone censorship. No need to kick me out
No-one is suggesting kicking you out; you have made an enormous
contribution. And no-one is suggesting censorship; there's a forum
for this debate: the advocacy group.

Is my recollection faulty? I'll apologise If it is! Correct me if I'm
wrong, but didn't Jay pronounce, paraphrasing as best as I can
recall, that there were three possible responses in a situation like
this:

1. Give the assistance sought, prefaced if felt necessary by a
statement like 'check first with IBM - does your license allow this?'.
2. Shut up and say nothing.
3. Take it to advocacy, or respond privately by email.

Mike


------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~-->
Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar.
Now with Pop-Up Blocker. Get it for free!
http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/W4wwlB/TM
---------------------------------------------------------------------~->
John
2004-05-12 22:14:05 UTC
Permalink
Post by edamjr
1. Give the assistance sought, prefaced if felt necessary by a
statement like 'check first with IBM - does your license allow this?'.
2. Shut up and say nothing.
3. Take it to advocacy, or respond privately by email.
This is the only sensible place to discuss the conduct of this list. If
everyone who's on this list were also on the other, there'd be no point
in the two lists.
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~-->
Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar.
Now with Pop-Up Blocker. Get it for free!
http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/W4wwlB/TM
---------------------------------------------------------------------~->
Volker Bandke
2004-05-13 05:38:06 UTC
Permalink
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1
Post by edamjr
ADCD, Serverpac, DemoPkg - the distribution medium is *irrelevant*.
says who? I have paid USD 13000 to get the ADCD and Flex-ES and a
Thinkpad, I signed the T&C as quoted, and so did everybody else who
got a copy of the ADCD set. Signing those T&C were a pre-requisite.


Anyhow, if you believe that it is not your job to point out unlawful
behaviour, fine with me. But don't tell me what I may or may not do
in thatr respect, please.BTW, I am signing off from this forum. Any further correspondence
can be sent to me privately
=== over and out ===


--
With kind Regards |\ _,,,---,,_
ZZZzz /,`.-'`' -. ;-;;,
Volker Bandke |,4- ) )-,_. ,\ ( `'-'
(BSP GmbH) '---''(_/--' `-'\_)

Put your genius into your life. Put only your talent into your
work.

(Another Wisdom from my fortune cookie jar)


- -----Original Message-----
From: edamjr [mailto:abaddon-***@public.gmane.org]
Sent: Wednesday, May 12, 2004 11:42 PM
To: hercules-390-***@public.gmane.org
Subject: [hercules-390] Re: Who has English version of install guide
for
OS/390 2.10 AD
Post by edamjr
Well, I am neither a telepath, nor do I think my post inflammatory
- The issue this post was about was not about running z/OS 1.4 on
Hercules, which may or may not be possible in some places, but the
issue of running an ADCD collection on Hercules. Read again,
please.
I know what you're driving at - the statement on the IBM website -
well, are you an expert in international law to know for a fact that
such license conditions are enforcable in *every* jusridiction? Or
even that IBM intend it to apply to every jurisdiction?

*It's not our job to know!*
Post by edamjr
Also, I Jay's decision is wise or not is not the point. I don't
condone piracy, nor do I condone censorship. No need to kick me out
No-one is suggesting kicking you out; you have made an enormous
contribution. And no-one is suggesting censorship; there's a forum
for this debate: the advocacy group.

Is my recollection faulty? I'll apologise If it is! Correct me if I'm
wrong, but didn't Jay pronounce, paraphrasing as best as I can
recall, that there were three possible responses in a situation like
this:

1. Give the assistance sought, prefaced if felt necessary by a
statement like 'check first with IBM - does your license allow
this?'.
2. Shut up and say nothing.
3. Take it to advocacy, or respond privately by email.

Mike


- ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
- ---------------------~-->
Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar.
Now with Pop-Up Blocker. Get it for free!
http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/W4wwlB/TM
- ---------------------------------------------------------------------~
- ->
bobgroz2001
2004-05-14 06:48:33 UTC
Permalink
Before feeling too sorry for yourself consider this:

4 years ago I was at the top of my professional career. I developed a
condition known as prostatitis - and had to start working at home from
a bed due to intractible pain.

I installed OS/390 2.10 on 3 production partitions from that bed
squirming back and forth from the pain.

Amazingly, when we went to implement the 2.10 systems - I got them in
on all 3 partitions with a total of 15 minutes of down time. We had
NO outages after the initial IPL's of the 3 systems.

Then about 2 years ago (May 20, 2002), I was given a combination of
drugs for my prostate. Cipro and Vioxx. They should never have been
given to me together.

I suffered severe brain damage. I became completely psychotic,
developed total insomnia (couldn't sleep for days on end), deafening
tinnutes, and anxiety through the roof 24x7.

Where a year earlier I put in 3 instances of OS/390 in 15 minutes -
now I could not sign a check.

Check out the video taken of me at www.fqvictims.org 5 months after I
was poisoned.

I lost my sysprog job that I had for 20 YEARS - and am currently on
SSDI. I moved my entire family in with my mom because I could no
longer support my wife and 6 year old daughter.

I'm trying to "get back" some of the stuff I lost, but it takes me
hours to pick up things that used to come to me in minutes.

So you are fed up with this - well my advice to you - is to count your
blessings. Be thankful for your health. I have a really hard time
with listening to complaining after what I've been through.


BTW - Greg - thank you for being so patient with me about my ZLIB
problem with Debian Linux. You hit the nail on the head for me when
you said a flag was set for zlib at compile time. I simply
reinstalled ZLIB along with the developement components, recompiled
herc - and bingo - it worked.

You were very patient with me and I thank you for it. It's going to
take me a very long time to get back to where I had been (if I ever
get there) - but when I got zlib to work I was estatic - and your help
got me there....

Bob
Post by Volker Bandke
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1
Post by edamjr
ADCD, Serverpac, DemoPkg - the distribution medium is *irrelevant*.
says who? I have paid USD 13000 to get the ADCD and Flex-ES and a
Thinkpad, I signed the T&C as quoted, and so did everybody else who
got a copy of the ADCD set. Signing those T&C were a pre-requisite.
Anyhow, if you believe that it is not your job to point out unlawful
behaviour, fine with me. But don't tell me what I may or may not do
in thatr respect, please.
BTW, I am signing off from this forum. Any further correspondence
can be sent to me privately
=== over and out ===
--
With kind Regards |\ _,,,---,,_
ZZZzz /,`.-'`' -. ;-;;,
Volker Bandke |,4- ) )-,_. ,\ ( `'-'
(BSP GmbH) '---''(_/--' `-'\_)
Put your genius into your life. Put only your talent into your
work.
(Another Wisdom from my fortune cookie jar)
- -----Original Message-----
Sent: Wednesday, May 12, 2004 11:42 PM
Subject: [hercules-390] Re: Who has English version of install guide
for
OS/390 2.10 AD
Post by edamjr
Well, I am neither a telepath, nor do I think my post inflammatory
- The issue this post was about was not about running z/OS 1.4 on
Hercules, which may or may not be possible in some places, but the
issue of running an ADCD collection on Hercules. Read again,
please.
I know what you're driving at - the statement on the IBM website -
well, are you an expert in international law to know for a fact that
such license conditions are enforcable in *every* jusridiction? Or
even that IBM intend it to apply to every jurisdiction?
*It's not our job to know!*
Post by edamjr
Also, I Jay's decision is wise or not is not the point. I don't
condone piracy, nor do I condone censorship. No need to kick me out
No-one is suggesting kicking you out; you have made an enormous
contribution. And no-one is suggesting censorship; there's a forum
for this debate: the advocacy group.
Is my recollection faulty? I'll apologise If it is! Correct me if I'm
wrong, but didn't Jay pronounce, paraphrasing as best as I can
recall, that there were three possible responses in a situation like
1. Give the assistance sought, prefaced if felt necessary by a
statement like 'check first with IBM - does your license allow
this?'.
2. Shut up and say nothing.
3. Take it to advocacy, or respond privately by email.
Mike
- ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
- ---------------------~-->
Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar.
Now with Pop-Up Blocker. Get it for free!
http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/W4wwlB/TM
-
---------------------------------------------------------------------~
Post by Volker Bandke
- ->
http://groups.yahoo.com/group/hercules-390
http://www.conmicro.cx/hercules
Yahoo! Groups Links
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: PGP Personal Security 7.0.3
iQA/AwUBQKMJvR5trGyhAF0wEQKbXQCgqwDLJz4KT4bXysHCXDNDAS2CD80An23v
9dz3zeClGj/pWGDT+q78+y1S
=3lZB
-----END PGP SIGNATURE-----
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~-->
Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar.
Now with Pop-Up Blocker. Get it for free!
http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/W4wwlB/TM
---------------------------------------------------------------------~->
Conway, Steven F
2004-05-13 13:11:36 UTC
Permalink
-----Original Message-----
Sent: Wednesday, May 12, 2004 6:14 PM
Subject: Re: [hercules-390] Re: Who has English version of
install guide for OS/390 2.10 AD
Post by edamjr
1. Give the assistance sought, prefaced if felt necessary by a
statement like 'check first with IBM - does your license
allow this?'.
Post by edamjr
2. Shut up and say nothing.
3. Take it to advocacy, or respond privately by email.
This is the only sensible place to discuss the conduct of
this list. If everyone who's on this list were also on the
other, there'd be no point in the two lists.
John, I disagree that the herc-390 list is the only sensible place.

Not everyone on the list wants to read (or delete) the constant
rehashing of license issues. That's why the advocacy group was created
- to provide a forum for those who -do- wish to debate it. Many people
on the list just want to play with cool (FSVO cool) techie stuff. Their
wishes can be respected without restricting unduly the rights of those
who enjoy, or feel a need for, the argument.

Cheers,,,Steve

Steven F. Conway
Unicenter CA-JARS Development
Herndon, VA, USA
steven.conway-***@public.gmane.org
703.709.4401------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~-->
Yahoo! Domains - Claim yours for only $14.70
http://us.click.yahoo.com/Z1wmxD/DREIAA/yQLSAA/W4wwlB/TM
---------------------------------------------------------------------~->
John
2004-05-13 13:49:48 UTC
Permalink
Post by Conway, Steven F
-----Original Message-----
Sent: Wednesday, May 12, 2004 6:14 PM
Subject: Re: [hercules-390] Re: Who has English version of
install guide for OS/390 2.10 AD
Post by edamjr
1. Give the assistance sought, prefaced if felt necessary by a
statement like 'check first with IBM - does your license
allow this?'.
Post by edamjr
2. Shut up and say nothing.
3. Take it to advocacy, or respond privately by email.
This is the only sensible place to discuss the conduct of
this list. If everyone who's on this list were also on the
other, there'd be no point in the two lists.
John, I disagree that the herc-390 list is the only sensible place.
I don't see the point of discussing the conduct of the list anywhere
else. Some of the interested parties are not on those other lists.

I was around when the advocacy list was created: it seemed then to me so
silly I thought it was a joke.

Anyway, I'm with Volker. It's not copycat, I was just coming to the
decision I really don't need the aggravation.

------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~-->
Yahoo! Domains - Claim yours for only $14.70
http://us.click.yahoo.com/Z1wmxD/DREIAA/yQLSAA/W4wwlB/TM
---------------------------------------------------------------------~->
Loading...